Sammen for en bedre fremtid

Den nye energietiketten

I desember 2019 vedtok EU-kommisjonen nye direktiver for merking av energiforbruk og økologisk design av oppvaskmaskiner, kjøle-/fryseskap, vinskap, vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner. Fra og med mars 2021 ble derfor alle produsenter pålagt å merke produktene som selges i Europa med en ny energietikett.

EUs nye energietikett fra mars 2021

Med de nye forordningene vil EU redusere energiforbruket i Europa ytterligere og dermed bidra til vern av miljøet. I tillegg vil den nye skalaen gi forbrukerne en bedre oversikt og vurdering av produktene.

Les mer her NVE (NO)

Les mer her APPLIA (eng)

En oversikt over de viktigste endringene

Det nye regelverket og innstramming av grensene for energiklasser fører til en ny klassifisering av produktene i energiklassene.

Fjerning av plussklassene for energieffektivitet, for eksempel A+++, og den nye skalaen fra A til G gjør det enklere å sammenligne produktene.

Fra 1. mars 2021 kan du bruke QR-koden som tar deg til EU-databasen (EPREL), hvor du kan se ytterligere informasjon om produktet.

Hvorfor leveres produkter med to energietiketter?

EU har pålagt at alle produkter må leveres med gammel og ny energietikett i overgangsperioden frem til mars 2021. Som følge av den nye skalaen for energieffektivitet (fra A til G) på den nye energietiketten, kan det fremstå som om produktenes energieffektivitet er blitt dårligere. Dette er imidlertid ikke tilfelle. De nye lovbestemte grensene for energiklassene skjerper kravene til etikettklassifisering, slik at produktet kategoriseres i en ny klasse.

Hos forhandlere og på nettsiden til Miele er det kun lov å vise den gamle EU-etiketten frem til 28.02.2021.

Ytterligere informasjon

Elektroindustriforbundet ZVEI i Tyskland har utarbeidet en omfattende informasjonsbrosjyre. (I Norge se NVE.no) Den forklarer bakgrunnen for gjennomgangen, tidsfrister, hvilke forpliktelser som pålegges produsenter og forhandlere, nye krav til økologisk design med hensyn til ressurseffektivitet samt den nye energietiketten.

Til brosjyren

Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner

Tegnforklaring:

1. QR-kode for produktinformasjon i EUs database
2. Produsentens navn eller varemerke
3. Produktets modellbetegnelse
4. Energiklasseskala fra A til G
5. Energiklasse til produktet
6. Energibruk til ECO-programmet per 100 oppvaskomganger i kWt/ ()
7. Antall kuverter for ECO-programmer (kapasitet)
8. Vannforbruk per omgang for ECO-programmet i liter
9. Varigheten av ECO-programmet
10. Støyutslipp angitt i dB(A) re 1 pW, og støyklasse
11. EU-forordningens EU-nummer

Følgende er nytt:

 • Det vises en QR-kode for ytterligere produktinformasjon.
 • Kategorisering av oppvaskmaskiner i energiklasse A til G er fremdeles basert på ECO-programmet.
 • Endring av testnormen. Måling bør gjenspeile bruksadferden bedre og benytter derfor for eksempel kopper, gryter og plastredskaper ved evalueringen av rengjøring og tørking.
 • Informasjon om varigheten til ECO-programmet.
 • Informasjon om vannforbruk per oppvaskomgang og strømforbruk per 100 oppvaskomganger.
 • Innføring av støyklasse A–D for å gjøre støyverdien i dB(a) mer transparent.

 

 

Den nye energietiketten for kjøle-/fryseskap

Tegnforklaring:

1. QR-kode for produktinformasjon i EUs database
2. Produsentens navn eller varemerke
3. Produktets modellbetegnelse
4. Energiklasseskala fra A til G
5. Energiklasse til produktet
6. Årlig energiforbruk i kWt per år
7. Samlet volum for frysedel
8. Samlet volum for kjøledel
9. Støyutslipp i dB (A) re 1 pW
10. EU-forordningens EU-nummer

Følgende er nytt:

 • Det vises en QR-kode for ytterligere produktinformasjon.
 • Kategorisering av kjøle-/fryseskap i energiklasse A til G.
 • Informasjon om støyklasse A–D for å gjøre støyverdien i dB(a) mer transparent.

 

Den nye energietiketten for vinskap

Tegnforklaring:

1. QR-kode for produktinformasjon i EUs database
2. Produsentens navn eller varemerke
3. Produktets modellbetegnelse
4. Energiklasseskala fra A til G
5. Energiklasse til produktet
6. Årlig energiforbruk i kWt per år
7. Kapasitet antall standard vinflasker som kan lagres
8. Støyutslipp i dB (A) re 1 pW
9. EU-forordningens EU-nummer

Følgende er nytt:

 • Det vises en QR-kode for ytterligere produktinformasjon.
 • Kategorisering av vinskap i energiklasse A til G.
 • Informasjon om støyklasse A–D for å gjøre støyverdien i dB(a) mer transparent.

 

Den nye energietiketten for vaskemaskiner

Tegnforklaring:

1. QR-kode for produktinformasjon i EUs database
2. Produsentens navn eller varemerke
3. Produktets modellbetegnelse
4. Energiklasseskala fra A til G
5. Energiklasse til produktet
6. Vektet energiforbruk per 100 vaskeomganger i kWt (forbruk utledes av en snittverdi for full, halv og kvart tøymengde av maksimum.)
7. Full kapasitet i kilo for programmet «ECO 40–60»
8. Programvarighet «ECO 40–60» ved full kapasitet
9. Vektet vannforbruk per vaskeomgang i liter. (forbruk utledes av en snittverdi for full, halv og kvart tøymengde av maksimum.)
10. Sentrifugeringsklasse
11. Støyklasse ved sentrifugering i programmet «ECO 40–60» i dB(A) re 1 pW
12. EU-forordningens EU-nummer

Følgende er nytt:

 • Det vises en QR-kode for ytterligere produktinformasjon.
 • Kategorisering av vaskemaskiner i energiklasse A til G.
 • Etablering av forbruksverdiene på bakgrunn av det nye programmet «ECO 40–60». I henhold til EU-krav egner programmet seg for vask av normalt skittent bomullstøy (kan vaskes ved 40 °C til 60 °C).
 • Informasjon om vann- og strømforbruk som nå oppgis per vask hhv. 100 vask.
 • Informasjon om støyklasse A–D for å gjøre støyverdien i dB(a) mer transparent.

 

Den nye energietiketten for vask/tørk-kombinasjoner

1. QR-kode for produktinformasjon i EUs-database
2. Produsentens navn eller varemerke
3. Produktets modellbetegnelse
4. Energiklassekala fra A til G for hele* omgangen (venstre side) og vaskesyklusen (høyre side)
5. Energiklasse for hele* omgangen (venstre side) og vaskeomgangen (høyre side)
6. Vektet energiforbruk i kWt/100 driftssykluser for hele* omgangen.
7. Vektet energiforbruk i kWt/100 vaskeomganger
8. Nominell kapasitet for hele* omgangen (venstre side) og vaskeomgangen (høyre side)
9. Vektet vannforbruk i liter/driftssyklus for hele* omgangen (venstre side) og vaskeomgangen (høyre side)
10. Programvarighet ved nominell kapasitet for hele* omgangen (venstre side) og vaskeomgangen (høyre side)
11. Sentrifugeringsklasse
12. Støyklasse ved sentrifugering i programmet «ECO 40–60» i dB(A) re 1 pW
13. EU-forordningens EU-nummer

* Hele vaske- og tørkeomgangen = gjennomgående vasking og tørking

Følgende er nytt:

 • Det vises en QR-kode for ytterligere produktinformasjon.
 • Kategorisering av vask/tørk-kombinasjoner i energiklasse A til G.
 • Etablering av forbruksverdiene på bakgrunn av det nye programmet «ECO 40–60». I henhold til EU-krav egner programmet seg for vask av normalt skittent bomullstøy (kan vaskes ved 40 °C til 60 °C).
 • Ved siden av klassifiseringen av vaskeprosessen (høyre side) viser etiketten til vask/tørk-kombinasjoner dessuten også verdiene for den gjennomgående vaske- og tørkeprosessen (venstre side).
 • Informasjon om vann- og strømforbruk som nå oppgis per vask hhv. 100 vask.
 • Informasjon om støyklasse A–D for å gjøre støyverdien i dB(a) mer transparent.