Perfekt rengjøring og hygiene

Det helt spesielle med Miele Professional: Vår service starter allerede før Miele-maskinen kommer frem til deg. Nemlig med en omfattende behovsanalyse og grundige kapasitetsundersøkelser – kombinert med individuelle 2D- og 3D-rom- og prosessplanlegging, samt detaljerte økonomiske beregninger. I dialog med deg kan vi utarbeide spesifikke problemløsninger etter dine bruksbehov. På denne måten får vi en behovsorientert systemløsning som garanterer sikre og problemfrie arbeidsprosesser. I hverdagen vil Miele Professional alltid være der for deg. Med våre individuelt tilpassede serviceprogrammer med vedlikeholdsavtaler tilbyr vi forebyggende service. Med forebyggende vedlikehold og service er vi i stand til å oppdage potensielle feil, før disse får alvorlige konsekvenser. Inspeksjon, vedlikehold og service bidrar til problemfrie arbeidsprosesser og er med på å bevare produktverdien, noe som dermed sikrer dine investeringer.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring