Klartekst på engelsk

Klart og tydelig
Betjeningspanelet viser en liste over programnavn i klartekst på engelsk. Når du velger et program med den store dreiebryteren, vises mer informasjon i displayet, f.eks. om programmets bruksområde eller resttid.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring