Laboratorieteknologi

Løsninger for Laboratorieteknologi

Systemløsninger for perfekte resultater

Klargjøring av laboratorieglass i reagenskvalitet

Med vaskedekontaminatorer, spesielle klargjøringsprosesser og optimalt tilpasset tilbehør tilbyr Miele omfattende systemløsninger for «analyseren» klargjøring av ulike laboratorieglass. Systemløsningene muliggjør reproduserbare resultater også ved krevende bruksområder innen organisk, uorganisk og fysikalsk kjemi, biologi, mikrobiologi, i sykehuslaboratorier, farmasi, næringsmiddel- eller kosmetikkindustrien.

En sterk partner

Typisk Miele – også når det gjelder service

Miele Professional er synonymt med enestående kvalitet – også når det gjelder service. Vi tilbyr service raskt til våre kunder. Har du en serviceavtale med oss, kan vi garantere service innen 24 timer. Miele tilbyr dessuten en rekke kontroller, som utføres ved ulike tidspunkter i løpet av maskinens levetid. Spesialskolerte teknikere foretar prosesskontroller i samsvar med gjeldende nasjonale lover, standarder og anbefalinger. Allerede ved første besøk blir omlag 90 % av alle servicetilfeller tatt hånd om, takket være reservedelene som følger med bilen. Det er ingen tilfeldighet at Mieles serviceavdeling har blitt tildelt toppkarakterer for enestående service i flere år på rad..

Lær mer om „En sterk partner“

Med vennlig hilsen

Duran Group

Miele Professional anbefaler Duran laboratorieglass, og Duran-gruppen anbefaler vaskedekontaminatorene fra Miele Professional: De kjemiske egenskapene er avgjørende for å bevare kvalitetslaboratorieglassenes verdi, da god holdbarhet og en skånsom rengjøringsmetode minimerer glasskorrosjonen betraktelig. På grunn av de enestående kjemiske egenskapene, er DURAN® laboratorieglass spesielt godt egnet for gjentatt rengjøring, og garanterer en lang levetid for laboratorieglassene.