Laboratorieteknologi

Løsninger for Laboratorieteknologi

Systemløsninger for perfekte resultater

Klargjøring av laboratorieglass i reagenskvalitet

Med sine rengjørings- og desinfeksjonsautomater, sine spesielle klargjøringsprosedyrer og sitt optimalt tilpassede tilbehør tilbyr Miele omfattende systemløsninger for klargjøring av ulike laboratorieglass i reagenskvalitet. Systemløsningene garanterer reproduserbare resultater, selv ved krevende bruk innen områdene organisk, anorganisk og fysikalsk kjemi, biologi og mikrobiologi, på sykehuslaboratorier, på apoteker og i næringsmiddel- eller kosmetikkindustrien.

En sterk partner

Typisk Miele – også når det gjelder service

Miele Professional setter standarder også innen service. Det er ingen tilfeldighet at Mieles serviceavdeling gjentatte ganger er tildelt toppkarakter for fremragende tjenester i mange år.

Lær mer om „En sterk partner“

Med vennlig hilsen

Duran Group

Miele Professional anbefaler Duran laboratorieglass og Duran Group anbefaler rengjørings- og desinfeksjonsautomatene til Miele Professional: De kjemiske egenskapene er avgjørende for å opprettholde verdien til laboratorieglass av høy kvalitet, ettersom god bestandighet og en skånsom rengjøringsmetode minimerer glasskorrosjonen betydelig. Med sine enestående kjemiske egenskaper er DURAN® laboratorieglass spesielt egnet for gjentatt rengjøring og garanterer lang levetid for laboratorieglassene.

Finn ut mer om Duran Group