Laboratorieteknologi

Løsninger for Laboratorieteknologi

Systemløsninger for perfekte resultater

Klargjøring av laboratorieglass i reagenskvalitet

Med vaskedekontaminatorer, spesielle klargjøringsprosesser og optimalt tilpasset tilbehør tilbyr Miele omfattende systemløsninger for «analyseren» klargjøring av ulike laboratorieglass. Systemløsningene muliggjør reproduserbare resultater også ved krevende bruksområder innen organisk, uorganisk og fysikalsk kjemi, biologi, mikrobiologi, i sykehuslaboratorier, farmasi, næringsmiddel- eller kosmetikkindustrien.

En sterk partner

Typisk Miele – også når det gjelder service

Miele Professional setter standarder også innen service. Det er ingen tilfeldighet at Mieles serviceavdeling gjentatte ganger er tildelt toppkarakter for fremragende tjenester i mange år.

Lær mer om „En sterk partner“

Med vennlig hilsen

Duran Group

Miele Professional anbefaler Duran laboratorieglass, og Duran-gruppen anbefaler vaskedekontaminatorene fra Miele Professional: De kjemiske egenskapene er avgjørende for at et kvalitetslaboratorieglass skal bevare verdien sin, ettersom en god motstandsdyktighet og skånsom rengjøringsmetode gir betydelig minimering av glasskorrosjon. På grunn av de enestående kjemiske egenskapene, er DURAN® laboratorieglass spesielt godt egnet for gjentatt rengjøring, og garanterer en lang brukstid for laboratorieglassene. 

Finn ut mer om Duran-gruppen