Vario TD

Hygienisk rent
Etter at de ble innført av Miele i 1994, er Vario TD i dag et globalt standardprogram for klargjøring av instrumenter. Typiske proteinflekker (f.eks. blod, sekreter osv.) fjernes grundig i et ikke-denaturerende temperaturområde, før den påfølgende desinfeksjonen ved en materialskånsom temperatur på 93 °C.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring