Termodesinfektorer

Ytelse, effektivitet og sikkerhet: Passende termodesinfektorer for klargjøring av alle typer instrumenter og alle oppstillingssituasjoner.

Mer om termodesinfektorer

Effektiv prosesskjemi

Plettfrie resultater

I tillegg til maskinteknologien og klargjøringsprogrammet, er prosesskjemi en kritisk faktor ved rengjøring og desinfeksjon. De har en krevende oppgave: Smuss må fjernes effektivt og bakterier deaktiveres, mens instrumentene – f.eks. roterende instrumenter av høy verdi – bør behandles så skånsomt som mulig. Miele Professional tilbyr spesifikke, effektive rengjørings-, nøytraliserings- og skyllemidler til brukere på tannlegekontorer. Alle kjemikalier er perfekt tilpasset de ulike materialene og til vaskedekontaminatorene fra Miele Professional. Det er derfor ledende instrumentprodusenter anbefaler Miele Professional til klargjøringen.