Servicevennlig konstruksjon

Enkel tilgang til maskinen
For planlagt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, men også ved feil: Jo enklere det er for serviceteknikeren å få tilgang til viktige komponenter i maskinen, desto raskere vil maskinen være driftsklar igjen. Derfor legger Miele Professional stor vekt på å utvikle en enkel maskinstruktur som gir lettere tilgang til komponentene og dermed også raskere servicearbeid.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring