Prosessdokumentasjon

Kontinuerlig dokumentasjon
Den kontinuerlige protokollføringen og dokumentasjonen av samtlige klargjøringsprosesser gir den beste sikkerhet for pasienter og brukere. Miele Professional tilbyr en rekke dokumentasjonsløsninger, avhengig av hvilke behov du har. Analyse av de registrerte prosessdataene muliggjør også en effektiv optimalisering av hele klargjøringsprosessen.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring