AutoClose*

Automatisk dørlukking
Komfortabelt og sikkert til effektive arbeidsprosesser – det sikrer Miele AutoClose: En lett kontakt mellom døren og maskinen er nok til at vaskedekontamintoren lukkes automatisk.
Europeisk patent EP 1 733 675 B1 Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring