Prosesskjemi

Grundig kalibrert: Skreddersydde prosesskjemi for grundig og skånsom rengjøring av laboratorieutstyr.

0 Produkter

Mer om prosesskjemi til våre laboratoriemaskiner

360PRO for laboratoriet ditt

Tar hånd om alt

Med 360PRO tilbyr Miele Professional en omfattende pakke for effektiv og økonomisk klargjøring av laboratorieglass. Løsningene våre er utviklet på grunnlag av mange års erfaring og i samarbeid med eksperter innen fagområdet, og dekker alle avgjørende faktorer for klargjøringen: Effektive maskiner, perfekt avstemt prosesskjemi, landsdekkende kundeservice samt omfattende konsulenttjenester fra eksperter i husets eget laboratorium. Teknikk og knowhow kommer fra samme sted, og er derfor perfekt avstemt til hverandre. Resultatet er en analytisk, problemfri, materialskånsom og økonomisk klargjøring. Også de administrative kostnadene er optimaliserte, Miele kan kontaktes uansett hva du lurer på, alt fra maskinteknikk til planlegging og finansiering.
Perfekt avstemte prosesskjemikalier

Plettfrie resultater

Sammen med maskinteknikken og klargjøringsprogrammet spiller prosesskjemikalene en viktig rolle ved rengjøring og desinfeksjon. De har en krevende oppgave: I tillegg til å fjerne smuss og deaktivere bakterier på en effektiv måte, må utensilene, f.eks. kostbare laboratorieglass, vaskes så skånsomt som mulig. Miele Professional tilbyr effektive rengjørings-,nøytraliserings- og avspenningsmidler spesialtilpasset bruken på tannlegekontor og i laboratorier. Alle kjemikalier er perfekt tilpasset de ulike materialene og rengjørings- og desinfeksjonsautomatene fra Miele Professional. Dette er årsaken til at ledende instrument- og glassprodusenter anbefaler Miele Professional til klargjøringen.