Professional laboratorieteknikk

StartsideProdukterLaboratorieteknikk

En soleklar avgjørelse for analyserent laboratorieutstyr

Analyseren klargjøring av laboratorieglass – Miele Professional setter standarden for innovativ, effektiv og sikker maskinell klargjøring av laboratorieutstyr. Systemløsningen gir optimale rengjøringsresultater med fremragende materialbeskyttelse og effektivitet.

Produktnyheter

Miele Professional står for innovasjon. Ta en titt på våre aktuelle produktnyheter nå og finn en passende løsning for dine behov.

Hvorfor velge laboratorieteknikk fra Miele Professional?

Robust og med lang levetid

Kvalitet du kan stole på

En krevende arbeidsdag krever produkter som du til enhver tid kan stole 100 prosent på. For å sikre denne driftssikkerheten må alt utstyr i serien Miele Professional gjennomgå omfattende kvalitetstester og en svært grundig sluttkontroll. Først når maskinene har bestått alle testene, kan de frigis for forsendelse eller montering på arbeidsstedet. Kontinuerlige og strenge kvalitetskontroller er en viktig del av de høye kvalitetskravene som Miele Professional stiller til seg selv. Disse kravene er viktige allerede under produksjonen av alle komponentene og resulterer i en utrolig stor produksjonsdybde: Metallstøping, produksjon av kunststoffdeler, motorutvikling og elektronikkproduksjon – Miele er selv ansvarlig for disse produksjonstrinnene og har dermed full kontroll over kvaliteten på alle områder.
Bærekraft i toppklassen

Fremragende effektivitet og lønnsomhet

Maksimal ytelse med enestående effektivitet og lønnsomhet, en kombinasjon av tilsynelatende motstridende krav, er typiske trekk ved systemløsningene fra Miele Professional. Våre maskiner og prosesser utmerker seg med et lavt vann-, strøm- og kjemikalieforbruk. I tillegg til innovative programmer og fremragende klargjøringsresultater, behandles materialene så skånsomt som mulig. Avansert teknologi understreker de høye kravene som stilles til produktenes effektivitet, for eksempel systemer for ressursbesparelser. Takket være den høye kvaliteten på materialene og utførelsen oppnår maskinene fra Miele Professional en  lang levetid.
Finanstjenester

Skreddersydde tilbud

Med apparater og tilbehør fra Miele Professional får du fordeler helt fra starten av – også når du skal planlegge investeringen din. Service- og rådgivningstjenester fra Miele omfatter også attraktive finansielle tjenester på forespørsel. Enten du ønsker finansiering, leasing eller utleie: Med våre skreddersydde og fleksible finansieringsalternativer kan du også snart dra nytte av den velkjente Miele-kvaliteten. 
I gode hender på alle vis

Planlegging og installasjon – av Miele fra starten

Allerede før oppstilling av din nye maskin kan vi tilby omfattende konsulenttjenester. Det omfatter beregning av aktuelle og fremtidige kapasitetsbehov, men også detaljerte økonomiske beregninger. Og spesielt når det gjelder store prosjekter kan du dra fordel av å ha Miele som en sterk partner med mange års erfaring. Våre eksperter hjelper dine planleggere og arkitekter, lager monteringsdiagrammer, koordinerer ulike arbeidsoppgaver etter ønske og overtar samordningen med andre tjenesteleverandører, for eksempel installasjon av IT-infrastruktur eller funksjonelle møbler. 
Systemløsninger for perfekte resultater

Klargjøring av laboratorieglass i reagenskvalitet

Med vaskedekontaminatorer, spesielle klargjøringsprosesser og optimalt tilpasset tilbehør tilbyr Miele omfattende systemløsninger for «analyseren» klargjøring av ulike laboratorieglass. Systemløsningene muliggjør reproduserbare resultater også ved krevende bruksområder innen organisk, uorganisk og fysikalsk kjemi, biologi, mikrobiologi, i sykehuslaboratorier, farmasi, næringsmiddel- eller kosmetikkindustrien.
En sterk partner

Typisk Miele – også når det gjelder service

Miele Professional er synonymt med enestående kvalitet – også når det gjelder service. Vi tilbyr service raskt til våre kunder. Har du en serviceavtale med oss, kan vi garantere service innen 24 timer. Miele tilbyr dessuten en rekke kontroller, som utføres ved ulike tidspunkter i løpet av maskinens levetid. Spesialskolerte teknikere foretar prosesskontroller i samsvar med gjeldende nasjonale lover, standarder og anbefalinger. Allerede ved første besøk blir omlag 90 % av alle servicetilfeller tatt hånd om, takket være reservedelene som følger med bilen. Det er ingen tilfeldighet at Mieles serviceavdeling har blitt tildelt toppkarakterer for enestående service i flere år på rad..

En sterk partner

Miele Professional setter standarder også innen service. Det er ingen tilfeldighet at Mieles serviceavdeling gjentatte ganger er tildelt toppkarakter for fremragende tjenester i mange år. Med vårt omfattende nettverk av serviceteknikere kan vi vanligvis garantere service på stedet innen 24 timer. Og ettersom de alltid har med seg nødvendige materialer, kan 90 % av alle reparasjoner utføres ved første besøkt. Manglende reservedeler er som regel tilgjengelig over natten. Miele gir en leveringsgaranti for funksjonelle reservedeler på opptil 15 år. Ulike serviceavtaler med behovsbaserte vedlikeholds- og servicealternativer forebygger driftsforstyrrelser og sikrer at maskinen beholder verdien bedre. Våre spesialutdannede teknikere tilbyr fagkyndig rådgivning i bruksteknikk og kan tilpasse dine kommersielle maskiner etter individuelle brukerprosesser. Dessuten tilbyr vi omfattende konsulenttjenester allerede før oppstilling av din nye maskin. Våre fagfolk hjelper deg med å identifisere ditt kapasitetsbehov og med planleggingen av detaljerte økonomiske beregninger.
Med vennlig hilsen

Duran Group

Miele Professional anbefaler Duran laboratorieglass, og Duran-gruppen anbefaler vaskedekontaminatorene fra Miele Professional: De kjemiske egenskapene er avgjørende for å bevare kvalitetslaboratorieglassenes verdi, da god holdbarhet og en skånsom rengjøringsmetode minimerer glasskorrosjonen betraktelig. På grunn av de enestående kjemiske egenskapene, er DURAN® laboratorieglass spesielt godt egnet for gjentatt rengjøring, og garanterer en lang levetid for laboratorieglassene.