PerfectDry-system

Exclusiv bei Miele
Helt nøyaktig tørking
PerfectDry-systemet måler tøyets restfuktighet og oppnår dermed nøyaktige tørkeresultater, selv ved svært varierende vannkvalitet. Systemet måler ledeevnen i vannet og tilpasser tørkeprosessen deretter. Den angitte restfuktigheten oppnås helt nøyaktig, og under- eller overtørking av tekstilene unngås.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring