Perfekt antikrøll-funksjon

Automatisk oppristing
Hvis du ikke kan ta ut tekstilene straks programmet er ferdig, rister tørketrommelen automatisk opp tekstilene med jevne mellomrom. Dermed forhindres krølldannelse på en effektiv måte.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring