Startforvalg opptil 96 t

Tekstilbehandling etter tidsplan
Med startforvalg kan du programmere når det valgte programmet skal starte, opptil 96 timer i forveien. Det kan være svært praktisk hvis du ønsker at programmet f.eks. skal være ferdig når du starter en ny arbeidsuke.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring