En hånd tar av dekslet til et sikringsskap.

Vedlikehold & serviceavtaler

StartsideService & SupportVedlikehold & serviceavtaler

Serviceavdelingen

Jevnlige kontroller i regi av Mieles serviceavdeling bidrar til å forebygge produktfeil og mulige konsekvenser for din daglige virksomhet. Spesialopplærte serviceteknikere kontrollerer tilstanden, funksjonen og sikkerheten til dine produkter. De er i stand til å oppdage potensielle feil og slitte deler, før de kan forårsake feil med delene. Inspeksjoner og vedlikehold bidrar til å bevare produktets verdi, og dermed til å sikre din investering.

Miele servictekniker ved teknisk kontroll av en maskin fra Miele.

Vedlikehold & tjenester

Regelmessige kontroller og forebyggende vedlikehold gir økt driftssikkerhet og forebygger unødvendige reparasjoner. Sats på regelmessig profesjonelt vedlikehold og tilsyn av dine produkter.

Nærbilde av et håndtrykk.

Serviceavtaler

Spesialtilpassede inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider øker ytelsen og tilgjengeligheten til Miele-produktene.

Servicetekniker fra Miele inspiserer en bordautoklav.

Validering & kvalifisering

Spesialskolerte teknikere innen medisinsk utstyr utfører prosesskontroller i samsvar med gjeldende lovverk og standarder, for å garantere maksimal sikkerhet for dine pasienter og medarbeidere.