Integrert doseringspumpe

Optimal dosering
Allerede fra fabrikken er vaskedekontaminatorene, termodesinfektorene og labratorievaskemaskinene fra Miele Professional utstyrt med én eller flere integrerte doseringspumper. Midler som rengjørings- og nøytraliseringsmiddel kan dermed doseres helt automatisk og presist fra en beholder.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring