DryPlus

For perfekte tørkeresultater
Varmlufttsørkingen DryPlus er den optimale løsningen for hule instrumenter. Et oppstrøms HEPA-filter i klasse H13 garanterer optimal partikkelseparasjon fra tørkeluften. Filteret er lett tilgjengelig via en luke i fremre sokkelområde.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring