Kvalitet du kan stole på

En krevende arbeidsdag krever produkter som du til enhver tid kan stole 100 prosent på. For å sikre denne driftssikkerheten må alt utstyr i serien Miele Professional gjennomgå omfattende kvalitetstester og en svært grundig sluttkontroll. Først når maskinene har bestått alle testene, kan de frigis for forsendelse eller montering på arbeidsstedet. Kontinuerlige og strenge kvalitetskontroller er en viktig del av de høye kvalitetskravene som Miele Professional stiller til seg selv. Disse kravene er viktige allerede under produksjonen av alle komponentene og resulterer i en utrolig stor produksjonsdybde: Metallstøping, produksjon av kunststoffdeler, motorutvikling og elektronikkproduksjon – Miele er selv ansvarlig for disse produksjonstrinnene og har dermed full kontroll over kvaliteten på alle områder.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring