WiFi Conn@ct

Aldri tom for oppvaskmiddel
Med WiFiConn@ct har du alltid god oversikt over dine Miele produkter. I tillegg til statusmeldingene for alle produktene dine, kan du f.eks. se hvor mye oppvaskmiddel det er igjen. Hvis det begynner å bli lite igjen, får du automatisk et push-varsel om dette, så nytt oppvaskmiddel kan bestilles i tide med et par klikk. Alt du trenger er appen Miele@mobile*.
Mobilapper fås separat – tilgjengeligheten vil variere med land/region. Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring