Startforvalg og resttidsanvisning

Ha oversikt over tiden
Med startforvalg kan du, opptil 24 timer i forveien, bestemme når det valgte programmet skal starte. Etter at programmet har startet, vil du se den gjenstående programtiden i displayet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring