Hender med operasjonshansker holder instrumenter.

Human-, dental- & veterinærmedisin

StartsideBransjerHuman-, dental- & veterinærmedisin

Rengjøring, desinfeksjon, sterilisering: Sikker og hygienisk klargjøring av instrumenter

Hygiene har høyeste prioritet innen medisin. Fra maskinell klargjøring av instrumenter til komplett og ukomplisert prosessdokumentasjon: Miele Professional hjelper medisinske sentre med å oppfylle selv de mest utfordrende hygienekrav.

Perfekte løsninger for din bransje

Hygienisk renhet takket være forskriftsmessig rengjøring og klargjøring av medisinske instrumenter gir økt tillit til personalet og produktene. Optimaliserte prosesser ved klargjøringen av medisinsk utstyr forbedrer dessuten hygiene på legekontoret og sykehuset. Enten det er på legekontoret eller sykehuset, hos veterinæren eller tannlegen: Takket være det termiske desinfeksjonsprogrammet til vaskedekontaminatorene, garanterer Miele Professional en sikker klargjøring av instrumenter. Systematisk rengjøring, desinfisering og sterilsering av instrumenter og medisinprodukter som benyttes, bidrar i avgjørende grad til å unngå smittefare – både for pasienter, helsepersonell og leger.