Bordautoklaver

Pålitelige og sikre under hele klargjøringsprosessen: Bordautoklavene sørger for at instrumentene er raskt klare til bruk igjen.

Mer om bordautoklaver

360PRO for tannlegekontoret ditt 

Tar hånd om alt

Arbeidsdagen på tannlegekontoret stiller krav til renhet og hygiene på alle områder. Fra klargjøring av instrumenter, rengjøring av arbeidsklær til dokumentasjon og protokollføring av slike prosesser, tilbyr Miele den komplette pakkeløsningen med 360PRO. Det innovative, komplette systemet er utviklet på grunnlag av mange års erfaring og i samarbeid med spesialister innen bransjen. I form av det store produktsortimentet, bruken av skreddersydde komponenter og behovstilpasset prosesskjemi og -dokumentasjon, dekker Miele Professional behovene til klinikkens personale og pasientene i like stor grad.
Bærekraft i toppklassen

Utmerket effektivitet og lønnsomhet

Maksimal ytelse med enestående effektivitet og lønnsomhet, en kombinasjon av tilsynelatende motstridende krav, er typiske trekk ved systemløsningene fra Miele Professional. Våre autoklaver og prosesser utmerker seg med et lavt vann- og strømforbruk samt spesialutviklede programmer som oppnår fremragende klargjøringsresultater med best mulig materialbeskyttelse. Avansert teknologi understreker det høye kravet til våre produkters effektivitet. En ytterligere fordel når det gjelder lønnsomheten: Takket være den høye kvaliteten på materialene og utførelsen oppnår bordautoklavene fra Miele Professional en lang levetid.
Utviklet for perfekte resultater

Innovasjoner på høyeste nivå

I mer enn 60 år har Miele Professional utviklet førsteklasses systemer for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinske instrumenter, laboratorieutstyr og rengjøring av industrielle deler. Takket være høye kvalitetskrav har vi ikke bare etablert oss som verdensledende tilbyder i løpet av denne perioden. Vårt gode omdømme er også basert på vår spesielle innovasjonsvilje. Ingeniørene hos Miele Professional vil fortsette å bruke tid og energi på forbedringer og nyskapninger som vil være til nytte for brukere ved klargjøring innen dental, medisin, laboratorier og industri.