PWM 920 [EL DV DD SOM] - Hygiene

Vis produktet
Testet hygiene 

Fremragende hygienekvalitet – i uavhengig test

Sikker, desinfiserende tekstilbehandling på utsatte områder hvor hygiene er særdeles viktig: I forbindelse med en juryvurdering har Instituttet InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology tildelt våre vaskemaskiner det sorte virusseglet. Dette bekrefter at våre vaskemaskiner, som har desinfeksjonsprogrammer som standard, utmerker seg med sitt høye sikkerhetsnivå.
Testet hygiene

Effektiv mot virus – vitenskapelig bevist

Sikker og rask tekstilbehandling for virksomheter utenfor helsevesenet: I henhold til sertifiseringen fra Institute for Integrative Hygiene and Virology fjerner vask med vaskemaskiner i Benchmark-serien i programmet Kokevask 70 °C mer enn 99,9 % av virus med og uten membrankappe – ved bruk av vaskemiddelet ProCare Tex fra Miele.
Desinfeksjon

Optimal hygiene

For å danne et grunnlag for de strengeste hygienekravene, kan det som opsjon velges en siste skylling med en spesiell temperatur- og tidsprofil i desinfeksjonsprogrammene. I den såkalte desinfeksjonsskyllingen varmes vannet opp til over 60 °C. Denne funksjonen reduserer risikoen for rekontaminering av bakterier i vannet.