PWM 920 [EL DV DD SOM] - Effektivitet, forbruksverdier

Vis produktet
Toppbelastningsutkobling

Unngår strømtopper

Med omfattende energistyring kan energikostnadene effektivt reduseres. Toppbelastningsutkobling gjør det mulig å integrere vaskemaskiner, tørketromler og strykesåler i intelligente energistyringssystemer (det kan være nødvendig med ytterligere tilbehør for tilkobling til toppbelastningssystemene, avhengig av modell).
ECO-programmer

Spar inntil 42 % energi#*Eksempelet viser PWM 916 med kaldtvannstilkobling, «ECO-kulørtvask» eller «ECO-kulørtvask intensiv» sammenlignet med standardprogrammet «Kulørtvask» med kaldtvannstilkobling. Informasjonen er basert på forsøksverdier og kan avvike i praksis.

ECO-programpakken inneholder programmene ECO-kulørtvask, ECO-kulørtvask intensiv, ECO-lettstelt og ECO-lettstelt intensiv, og kan lastes ned gratis på hjemmesiden til Miele. Installasjonen foretas via Miele Benchmark-programmeringsverktøy, som også kan lastes ned gratis.
Ressursskånsom vanngjenvinning (opsjon)

Økonomisk

Ved å bruke vanngjenvinningsmodulen kan du spare betydelige mengder vann. Vannet fra siste skylling pumpes inn i vanngjenvinningssystemet, og brukes på nytt i neste forvask. Et viktig bidrag til bedre økonomi og ansvarlig bruk av verdifulle ressurser.
Lave forbruksverdier

Økonomisk og effektivt

Miljøvennlig kostnadsbesparelse: Vaskerimaskiner fra Miele Professional imponerer med lave forbruksverdier, og er kjent for maksimal effektivitet. Allerede i produktutviklingen gjelder dette: Optimale resultater bør oppnås ved bruk av resirkulerbare materialer, og ved ikke å bruke mer vann, energi og rengjøringsmiddel enn strengt tatt nødvendig.
Kun hos Miele
Innovativ vaskebeholder

Lavt vann- og energiforbruk

Vasketrommelen omsluttes tett av vaskebeholderen og dens nye geometri. Overgangen til brønnslangen med varmeelementene har dessuten en myk bue. Dette muliggjør et svært lavt vannivå og fører til vesentlige besparelser av vann og strøm.
Automatisk tøymengdesensor Pluss

Maksimal presisjon

Spar enda mer: Med Automatisk tøymengdesensor pluss måles tekstilenes vannopptak i vasketrommelen. Den registrerer også tøymengdevekten som er lagt inn manuelt via styringen. Ved å kombinere begge disse faktorene kan du tilpasse bruken av vann, energi og vaskemiddel svært nøyaktig avhengig av behovene dine. På denne måten oppnår du betydelige innsparinger – selv ved bestemte programtider.
Tidsbesparende tekstilbehandling

Svært effektivt og pålitelig

Dra nytte av tekstilenes lave restfuktighetsnivå takket være den intelligent kontrollerte sentrifugeringen til den kraftige motoren, selv ved tekstilmengder som skaperstor ubalanse. Dette gir kortere tørkeintervall og lavere energiforbruk under tørking. Samlet sett en tids- og energibesparende prosess som du kan stole på.