En hånd holder en prøve med rød væske.

Anbefalte løsninger for laboratorier

StartsideBransjerLaboratorierLøsninger for laboratorierAnbefalte løsninger for laboratorier
Variasjon av store og små laboratoriemaskiner.

Laboratorieteknikk – løsninger for laboratorier

I mer enn fire tiår har Miele Professional satt standarden for innovativ, effektiv og sikker maskinell klargjøring av laboratorieglass. For sentralisert og desentralisert klargjøring av store mengder laboratorieglass, overbeviser vaskedekontaminatorer med perfekt merverdi: Mer rengjøringsytelse, mer prosessikkerhet og mer lønnsomhet.

Les mer om vårt systemkonsept for denne bransjen

I mer enn fire tiår har Miele Professional satt standarden for innovativ, effektiv og sikker maskinell klargjøring av laboratorieartikler med perfekt merverdi: Mer rengjøringsytelse, mer prosessikkerhet og mer lønnsomhet.