StartsideBransjerSykehuset AZ Jan Palfijn

Sykehuset AZ Jan Palfijn

AZ Jan Palfijn Gent kan se tilbake på en unik historie gjennom nesten åtte hundre år. Et hospital for behandling av trengende som ble stiftet i 1228 var forløperen til sykehuset, som i dag utgjør et moderne sentrum innen primær- og spesialisthelsetjenester.

Enestående service med mennesket i sentrum

Ikke uten grunn er sykehuset AZ Jan Palfijn oppkalt etter en pionér innen kirurgi og obstetrikk, som allerede i det 17. århundre sto på barrikadene for fri utveksling av kunnskap og teknologi. Med sine faste prinsipper som rettesnor har AZ Jan Gent utviklet seg til et betydningsfullt sykehus for hele Flandern-regionen. 140 leger og over 1 000 andre medarbeidere yter her ambulant og stasjonær behandling på svært høyt nivå – også innen krevende spesialområder som reproduksjonsmedisin og robotkirurgi.

Ved klargjøringen av medisinske instrumenter stoler AZ Jan Palfijn Gent på Miele Professional. I sykehusets egen sterilsentral garanterer fem vaskedekontaminatorer av modellen PG 8528, fire store dampautoklaver PS 5662v samt et desinfeksjonsanlegg med damp PG 8830, at de steriliserte utensilene er i samsvar med de strengeste kravene.

Trenger du individuell rådgivning?

Alt fra samme leverandør – dette kravet oppfyller Miele Professional fra vaskeri- til laboratorieteknikk. Vi tilbyr skreddersydde systemløsninger, som er tilpasset dine individuelle behov ned til minste detalj.

Les mer om relaterte bransjer

Du finner også vår ekspertise i andre referanser