PW 6163 [EL WEK MF WI] - Tilkobling

Vis produktet
Serielt grensesnitt RS 232

Enkel utveksling av data

Det serielle grensesnittet brukes til å kommunisere med tekniske enheter. I tillegg til å overføre data til eksterne lagringsmedier for prosessdokumentasjon, kan det også brukes til å styre doserings- og/eller betalingssystemer.
Registrering av driftsdata

Registrering, arkivering og analysering

Registrering av driftsdata blir stadig viktigere. Maskinene fra Miele er klargjort for bruk av et registreringssystem for driftsdata. Maskinene leverer detaljerte data om prosessen, f.eks. til prosessdokumentasjon, for å optimalisere prosessene og for omfattende lønnsomhetsberegninger. Avhengig av modell kan det være nødvendig med ekstra utstyr.