PFD 101 - Hygiene

Vis produktet
Friskvanns oppvasksystem

Høy hygienesikkerhet

Oppvaskmaskiner med friskvannsystem skifter ut vannet etter hver vaskefase. Tilslutt følger sluttskyllingen som er tilpasset temperaturen på oppvasken. Denne prosessen sikrer perfekte rengjøringsresultater og en svært høy hygienestandard, som i betydelig grad overstiger de vanlige kravene til profesjonelle oppvaskmaskiner.
Testet hygiene 

Effektiv mot virus – vitenskapelig bevist 

I henhold til sertifiseringen fra InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology* vil oppvask med oppvaskmaskiner i serien PFD 10x fjerne virus med og uten membrankappe (f.eks. korona-, influensa- og norovirus) i programmene Intensiv & Hygiene samt virus med membrankappe (ikke hepatitt-B-virus) i programmene Kort & Universal, fra servise som er vanskelig å rengjøre, ved bruk av oppvaskmiddelet ProCare Shine 11 OB og 12 GC fra Miele.Du finner metodebeskrivelsen under følgende lenke: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD10x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2021-11-25.pdf
Testet hygiene

Effektiv mot bakterier – vitenskapelig testet

I programmene «KORT» og «ECO» oppfyller Miele ProfiLine oppvaskmaskiner hygienekravene for typegodkjenning i henhold til DIN EN 17735, noe som tilsvarer en reduksjon av mikroorganismer på minst 5 log-trinn. Dette betyr at kriteriene for tildeling av kvalitetsmerket «TESTED HYGIENE QUALITY» fra InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology* er oppfylt.Hygienesertifikatet finner du her: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Zertifikat_gepruefte_Hygiene-kombiniert.pdf