PFD 101 - Hygiene

Vis produktet
Friskvanns oppvasksystem

Høy hygienesikkerhet

Oppvaskmaskiner med friskvannsystem skifter ut vannet etter hver vaskefase. Tilslutt følger sluttskyllingen som er tilpasset temperaturen på oppvasken. Denne prosessen sikrer perfekte rengjøringsresultater og en svært høy hygienestandard, som i betydelig grad overstiger de vanlige kravene til profesjonelle oppvaskmaskiner.
Testet hygiene

Effektiv mot bakterier – vitenskapelig testet

Miele ProfiLine friskvannsoppvaskmaskiner oppfyller i programmene «KORT» og «ECO» hygienekravene for typegodkjenning i henhold til DIN 10512, noe som tilsvarer en reduksjon av mikroorganismer på minst 5 log10-trinn. Med den etablerte dokumentasjonseffekten er kriteriene for tildeling av kvalitetsstemplet «TESTET HYGIENEKVALITET» fra InFluenc_H – Institut für integrative Hygiene und Virologie* oppfylt.Hygienesertifikatet finner du a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Zertifikat_gepruefte_Hygiene-kombiniert.pdf"her/a.
Testet hygiene 

Effektiv mot virus – vitenskapelig bevist 

I henhold til sertifiseringen fra InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology* vil oppvask med oppvaskmaskiner i serien PFD 10x fjerne virus med og uten membrankappe (f.eks. korona-, influensa- og norovirus) i programmene Intensiv & Hygiene samt virus med membrankappe (ikke hepatitt-B-virus) i programmene Kort & Universal, fra servise som er vanskelig å rengjøre, ved bruk av oppvaskmiddelet ProCare Shine 11 OB og 12 GC fra Miele.Metodebeskrivelsen finner du under følgende lenke: a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD10x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2021-11-25.pdf"http://miele.com/PFD10x-c/a