PWM 920 [EL DV DD SOM] - Hygiene

Vis produktet
Testet hygiene

Effektiv mot virus – vitenskapelig bevist

Sikker og rask tekstilbehandling for virksomheter utenfor helsevesenet: I henhold til sertifiseringen fra Institute for Integrative Hygiene and Virology fjerner vask med vaskemaskiner i Benchmark-serien i programmet Kokevask 70 °C mer enn 99,9 % av virus med og uten membrankappe – ved bruk av vaskemiddelet ProCare Tex fra Miele.
Desinfeksjon

Optimal hygiene

For å danne et grunnlag for de strengeste hygienekravene, kan det som opsjon velges en siste skylling med en spesiell temperatur- og tidsprofil i desinfeksjonsprogrammene. I den såkalte desinfeksjonsskyllingen varmes vannet opp til over 60 °C. Denne funksjonen reduserer risikoen for rekontaminering av bakterier i vannet.
Testet hygiene 

Fremragende hygienekvalitet – i uavhengig test

Sikker, desinfiserende tekstilbehandling på utsatte områder hvor hygiene er særdeles viktig: I forbindelse med en juryvurdering har Instituttet InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology tildelt våre vaskemaskiner det sorte virusseglet. Dette bekrefter at våre vaskemaskiner, som har desinfeksjonsprogrammer som standard, utmerker seg med sitt høye sikkerhetsnivå.