PWM 514 Mop Star [EL DV DD] - Betjeningskomfort

Vis produktet
Startforvalg kan velges etter behov

Tekstilbehandling etter tidsplan

Med startforvalg står du fritt til å velge når det valgte programmet skal starte. Det kan være svært praktisk hvis du ønsker at programmet f.eks. skal være ferdig når du starter arbeidet.
Kun hos Miele
Automatisk dørlås

Høy betjeningskomfort ved lukking og åpning

Et lett trykk på døren er tilstrekkelig. Når programmet starter, låser døren seg automatisk. Etter programslutt åpnes døren automatisk.
Programmerbar styring, vaskemaskin

Mer fleksibilitet

En unik fordel ved den programmerbare styringen er den omfattende tilpasningen til hvert enkelt bruksområde. Programmer kan opprettes og lagres individuelt. Eksisterende programmer kan også tilpasses vaskeparameterne. Slik kan de spesifikke kravene til tekstilbehandlingen oppfylles på en optimal måte.
Brukergrensesnitt på flere språk

Enkelt og forståelig

I en liste kan brukeren velge ønsket språk, slik at det ikke oppstår misforståelser. Alle henvisninger i displayet vises på dette språket, for å garantere sikker betjening.
Programvalg via fargeramme 

Intuitiv og enkel betjening 

Vasken kan tilordnes ulike vaske- og tørkeprogrammer etter farge. Takket være den svært enkle og intuitive funksjonen er betjeningen lekende lett, og du er garantert å oppnå optimale vaskeresultater ved tekstilbehandlingen.