PST 1710 - Sikkerhet

Vis produktet
Fullstendig prosessdokumentasjon

Sikkert dokumentert og arkivert

Alle bordautoklavene tilbyr mulighet for kontinuerlig prosessdokumentasjon. Alle maskinene har et internt minne for 400 sykluser. I tillegg kan syklusprotokollene lagres automatisk på en USB-minnepinne. Etiketter kan enkelt skrives ut ved bruk av Mieles etikettskriver «APH 550 SEGO».
Sterilt luftfilter

Rekontaminering er utelukket

For å jevne ut trykket etter vakuumfasen føres omgivelsesluften gjennom et avansert partikkelfilter med en permeabilitet på kun 0,2 mikrometer (standarden krever 0,3 mikrometer). På denne måten forhindres effektivt rekontaminering av instrumentene med svevepartikler.