PST 1710 - Sikkerhet

Vis produktet
Fullstendig prosessdokumentasjon

Sikkert dokumentert og arkivert

Alle bordautoklavene tilbyr mulighet for kontinuerlig prosessdokumentasjon. Alle maskinene har et internt minne for 400 sykluser. I tillegg kan syklusprotokollene lagres automatisk på en USB-minnepinne. Etiketter kan enkelt skrives ut ved bruk av Mieles etikettskriver «APH 550 SEGO».
Sikkert programvalg

Enkelt å velge

Alle produktene har tre standardklasse B-sykluser: Universal 134 °C, Prion 134 °C og Universal 121 °C. De kan brukes til å klargjøre ulike typer instrumenter i samsvar med gjeldende normer og standarder. CUBE X har i tillegg en S-syklus for rask sterilisering av instrumenter uten forpakning. Disse programmene kompletteres av testsykluser, deriblant en vakuumtest.
Sterilt luftfilter

Rekontaminering er utelukket

For å jevne ut trykket etter vakuumfasen føres omgivelsesluften gjennom et avansert partikkelfilter med en permeabilitet på kun 0,2 mikrometer (standarden krever 0,3 mikrometer). På denne måten forhindres effektivt rekontaminering av instrumentene med svevepartikler.