PLW 8616 [EL] - Highlights

Vis produktet
Kun hos Miele
EasyLoad-system** Tysk patent DE 102 017 129 786 A1 og DE 102 017 129 799 A1 

Enkelt å sette inn med EasyLoad

EasyLoad-systemet gjør klargjøring av laboratorieglass betydelig raskere, enklere og sikrere. En klar fordel ved det nye systemet er at utensilene kan plasseres raskere og enklere på dysene, ettersom man ikke lenger trenger å tilpasse høyden – takket være det intelligente samspillet mellom dyser og holdegittere. Dette gjør det enkelt å plassere utensilene riktig.
Programmerbar kontroll

Mer fleksibilitet

En unik fordel ved den programmerbare styringen er den omfattende tilpasningen til hvert enkelt bruksområde. Du kan opprette og lagre individuelle programmer. Dermed kan de spesifikke kravene til oppfylles optimalt.
Modulære vogner, kurver, innsatser o.l.

Fleksibel bruk av vogner, kurver, innsatser o.l.

Fleksible vogner, kurver, innsatser o.l. fra Miele Professional byr på et stort antall bruksmuligheter når det gjelder utensiler. Noen få vogner/kurver i kombinasjon med noen ekstra moduler og innsatser, er alt som skal til for enkelt å tilpasse vognene etc. til utensilene. Dermed optimaliseres både kostnader og plassbehov.
Kun hos Miele
Smart 2-pumpeteknologi

Midtpunktet for upåklagelige resultater

Teknologien med 2 pumper, er selve «hjertet» i Mieles PLW 86-serie. Den hastighetsvariable pumpen for kurvtilkoblingen er spesielt fleksibel. Ved hjelp av denne pumpen tilpasses spyletrykk og vannbehov til de aktuelle behovene – det høye trykket gjør det mulig å fjerne vanskelige flekker, mens det lave trykket sørger for at alt dekkes av væske. Dette sikrer en minimal ressursbruk med størst mulig rengjøringseffekt.
Spylearmovervåkning

Sikkerhet gjennom kontroller

For et optimalt klargjøringsresultat må omdreiningshastigheten til spylearmene alltid befinne seg innenfor et forhåndsdefinert intervall. Takket være den berøringsfrie overvåkningen av alle spylearmene i maskinen og i kurvene kan du oppdage problemer i god tid,  f.eks. skumdannelse eller spylearmer som er blokkert av utensiler. Dermed bidrar spylearmovervåkningen til sikker reproduksjon av validert klargjøringskvalitet.
Overvåking av ledningsevne

Sikkerhet gjennom kontroller

Rester av prosesskjemikalier som fremdeles er tilstede under den siste skyllefasen, kan påvirke klargjøringsresultatet. Overvåkning av ledningsevne i vaskevannet gjør det mulig å registrere slike rester og redusere dem til et definert nivå ved å kjøre flere skylleomganger. Dermed blir klargjøringen sikker, materialskånsom og reproduserbar.