Vilkår og betingelser

Nettbutikk

Vilkår for forbrukerkjøp på miele.no

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder for salg fra Miele AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Miele») til forbruker (heretter kalt «du» eller «deg») gjennom nettbutikken på www.miele.no.

For å handle i nettbutikken må du være over 18 år og myndig.  Det leveres kun til Norge, eksklusive Svalbard, kontinentalsokkelen og fjerntliggende norske områder. Dine ufravikelige rettigheter ifølge lovverket begrenses ikke av disse vilkårene.

2. Kjøpsprosess og avtaleinngåelse

Når du handler i nettbutikken, ledes du gjennom ulike trinn. I hvert trinn kan du å gå tilbake og foreta endringer, eller avbryte handelen.  Når du til slutt klikker «Bestill» (evt. «Bestill og betal»), sendes det en bestilling til Miele.  Denne bestillingen anses som bindende når den er mottatt av oss. Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Avtale om levering anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  (Du har likevel rett til å angre kjøpet, se punkt 7.)  Avtalegrunnlaget utgjøres av disse vilkårene, vareopplysningene i nettbutikken, din bestilling og vår ordrebekreftelse. Har vi i tillegg hatt direkte korrespondanse med deg (for eksempel e-post), går denne korrespondansen foran de generelle vilkårene. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

Hvis det har vært skrive- eller tastefeil i nettbutikken eller i din bestilling, og du/vi innså eller burde ha innsett dette, anses ikke avtalen som bindende.  Prisfeil som medfører avvik på mer enn 20 % av veiledende utsalgspris vil alltid dekkes av denne bestemmelsen.

3. Pris

Prisene i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Du får opplysning om totalsummen du skal betale, inklusive alle gebyrer og leveringskostnader, før du blir bedt om å bekrefte bestillingen din.

4. Betaling

For tiden tilbys kun betaling med kort. Kjøpesummen reserveres på kortet ditt ved bestilling.  Kortet blir belastet samme dag som varene sendes fra oss.

5. Levering og forsinkelse

Levering av varene skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Alle oppgitte leveringstider må anses som veiledende. Dersom leveringen blir vesentlig forsinket, vil vi informere deg så snart som mulig om når levering kan skje. Avhengig av forsinkelsens omfang og varenes art, kan du, i henhold til bestemmelsen i forbrukerkjøpsloven, enten be om levering til ny tid, heve avtalen eller kreve erstatning.

Hvitevarer og støvsugere blir levert som hjemlevering.  Du blir kontaktet for avtale om leveringstid. Det kreves at du er tilstede til avtalt tid. Omfatter avtalen innbæring, må du i tillegg på forhånd ha sørget for fri adgang til anvist plass, samt nødvendig beskyttelse av eget gulv. Unnlatelse kan medføre tilleggsgebyr, ingen innbæring eller tap av erstatningsrett.

Deler og tilbehør leveres som pakkepost med utlevering på nærmeste postkontor/post i butikk – evt. som brev i postkasse ved små kolli.  For pakker vil du motta SMS fra Posten angående levering. Uavhentede pakker vil bli belastet med frakt tur/retur pluss et gebyr på kr. 250,- til dekning av ekstra omkostninger - i slike tilfeller refunderes alltid varenes verdi.  Hvitevarer/støvsugere og deler/tilbehør sendes som regel fra to ulike lagre, og samlet levering kan derfor ikke påregnes

6. Garanti og reklamasjon

Hvis du oppdager en feil eller mangel ved produktene, har du rett til å reklamere i henhold til våre garantibestemmelser og reglene i forbrukerkjøpsloven. Du kan kontakte oss på telefon 67 17 31 00 eller info@miele.no.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra oss.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten med ordrebekreftelsen eller ved levering av varene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.  Se også egen fane under Vilkår og betingelser på www.miele.no

Nettbutikk- angrerett

Angrerett ved kjøp på miele.no

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av varer fra vår nettbutikk.

Angreretten forutsetter at du gir oss melding senest innen 14 dager etter varemottak.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid, i tilnærmet samme stand som du mottok den og fortrinnsvis i original emballasje. Du må selv betale returfrakten til oss, og du har selv risikoen for denne transporten. Etter at vi har mottatt varen i retur, vil vi i løpet av 14 dager betale tilbake hele kjøpesummen, inklusive (evt. andel av) gebyrer og fraktkostnader til deg. Beløpet vil overføres til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved kjøpet.  Er verdien av varen vesentlig forringet av grunner du selv er ansvarlig for, vil vi helt eller delvis avkorte beløpet.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Du kan benytte angrerettskjemaet du mottok med ordrebekreftelsen, eller du kan laste det ned her

 

Slik angrer du:

Før du har mottatt varen:

Send inn angrerettskjema til info@miele.no.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Vi anbefaler at du beholder denne til du har mottatt sluttoppgjør fra oss. Hvis varen har forlatt oss, kontakter vi transportøren og besørger retur for din regning. Når varen kommer tilbake til oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

Etter at du har mottatt varen:

Deler og tilbehør (pakkepost):

Send inn angrerettskjema til info@miele.no.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Skriv ut bekreftelsen, legg den sammen med varen(e) og returner snarest mulig via et Postkontor til Miele AS, Nesbruveien 71, 1394 Nesbru. Varen merkes med ditt navn, adresse og ordrenummer. Husk at varen skal være forsvarlig pakket. Du har ansvaret for den frem til den ankommer vårt lager. Når varen er mottatt hos oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

Hvitevarer og støvsugere:

Send inn angrerettskjema til info@miele.no eller på telefon 67 17 31 00.  Du vil motta en e-post som bekrefter at du har angret innenfor fristen. Deretter vil vår transportør kontakte deg for avtale om henting. Merk at transportøren ikke tar varer i retur, dersom disse ikke er forsvarlig pakket. Fraktkostnaden for returen vil bli belastet deg. Normalt vil dette koste 395 kroner per enhet for store hvitevarer og kr. 150,- for støvsugere. Dersom varen ikke er tilgjengelig til avtalt tid, vil det påløpe ny frakt. Når varen(e) er mottatt hos oss, blir ditt tilgodehavende tilbakeført til deg.

 

Uavhentede pakker:

Dersom du ikke henter ordren og ikke gir noen melding til oss, har vi ingen indikasjoner om årsaken til at pakken ikke er hentet. Du har da ikke oppfylt kravene som stilles til deg i Angrerettloven, og mister dermed retten til å gå fra avtalen. Når den uavhentede pakken kommer tilbake til oss, vil ordren bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss et gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre kostnader.

Arrangement

Generelle betingelser for deltakelse på Miele arrangementer

1. Generelt

Disse betingelsene regulerer kontraktsforholdet mellom Miele AS (heretter kalt «vi», «oss» eller «Miele») og den som bestiller deltakelse på et Miele arrangement (heretter kalt «du» eller «deg»).  I tillegg til disse generelle betingelsene utgjøres kontraktsforholdet av beskrivelsen av arrangementet på vår hjemmeside, samt eventuelle opplysninger som fremgår av påmeldingsprosedyren. Eventuelle avvik eller forbehold fra din side gjelder kun dersom disse er skriftlig bekreftet av Miele. De generelle vilkårene for kjøp i nettbutikken gjelder ikke for Miele arrangementer.

 

2. Kontraktsinngåelse

Påmelding til et Miele arrangement gjøres normalt på vår hjemmeside. Påmeldingen foregår i flere trinn, og kan avbrytes underveis. Når du til slutt klikker «Bestill» (evt. «Bestill og betal»), sendes det en bestilling til Miele.  Ved aksept av bestillingen sender vi en ordrebekreftelse.  Bindende avtale anses som inngått når ordrebekreftelsen er sendt.  Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. 

 

3. Deltakeravgift og betaling

Deltakeravgiften fremgår av hjemmesiden, og er alltid inklusive mva. Betaling skjer med kort på nettsiden.  

 

4. Avbestilling og kanselleringer

Du kan avbestille uten kostnad inntil 10 kalenderdager før datoen for arrangementet. Avbestilling sendes per epost til info@miele.no. Hele deltakeravgiften vil da bli refundert til det samme betalingsmiddelet som ble brukt ved påmeldingen. Ved senere avbestilling påløper hele deltakeravgiften, også i tilfelle sykdom. Du kan naturligvis sende en annen til å delta istedenfor deg.

Skulle Miele bli nødt til å kansellere arrangementet grunnet liten deltakelse eller andre forhold, vil deltakeren få valget mellom et alternativt arrangement eller uavkortet tilbakebetaling av deltakeravgiften. Andre utgifter refunderes ikke.

 

5. Ansvar

Deltakelse på arrangementet skjer på eget ansvar, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter. Deltakeren er selv ansvarlig for eventuelle skader han eller hun måtte forårsake på materiell eller annen person.

 

6. Hygiene osv.

Miele forbeholder seg retten til å bortvise deltakere hvis helsetilstand er i konflikt med almene hygienekrav. Dette gjelder spesielt i forbindelse med matarrangementer, og da blant annet for deltakere med snue, hoste, feber, åpne sår osv. Det samme vil for øvrig gjelde for berusede personer. 

 

Garanti og reklamasjon- forbruker

Garanti- og reklamasjonsvilkår - forbruker

Utover reklamasjonsbestemmelsene i forbrukerkjøpsloven, og uten å begrense disse, innvilges følgende garanti på nye produkter fra Miele kjøpt i Norge, når disse anvendes i privat husholdning: 

I. Garantiens varighet og begynnelse

1. Garantitiden er:

a) 24 måneder for Miele husholdningsapparater ved forskriftsmessig bruk

b) 24 måneder for Miele Professional apparater ved forskriftsmessig bruk

2. Garantifristen begynner den datoen apparatets faktura utstedes.

II. Forutsetning for garantien

1. Apparatet er kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte av Miele, i et EU-land, Sveits eller Norge, og er også oppstilt der.

2. På forespørsel fra serviceteknikeren må kjøpskvittering kunne fremvises.

3. Oppstillingsstedet må være tilgjengelig via offentlig vei eller ferge.

III. Garantiens innhold og omfang

1. Mangler på apparatet skal utbedres innenfor en rimelig frist uten omkostninger, enten ved reparasjon eller erstatning av de aktuelle delene. De nødvendige utgiftene i forbindelse med dette, som transportkostnader, kjørekostnader for servicetekniker, arbeids- og reservedelskostnader dekkes av Miele AS. Deler eller produkter som er skiftet ut, går over til å bli Mieles eiendom.

2. Garantien omfatter ingen krav om skadeserstatning mot Miele AS ut over dette, med mindre den autoriserte serviceteknikeren som har fått oppdraget fra Miele, har handlet overlagt eller grovt uaktsomt.

3. Forbruksvarer og tilbehør inngår ikke i garantien.

IV. Garantiens begrensninger

Garantien dekker ikke feil eller mangler som skyldes:

1. Oppstilling eller installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, sikkerhetsregler eller produktets bruks-, installasjons- og monteringsanvisning.

2. Feil betjening eller bruk, herunder også bruk av uegnede vaske-/skyllemidler eller andre kjemikalier.

3. At apparatet, fordi det er kjøpt i et annet land, har spesielle tekniske spesifikasjoner som gjør at det ikke kan brukes eller bare brukes med begrensninger i Norge.

4. Ytre påvirkninger, som f.eks. transportskader, skader som skyldes støt eller slag, skader som skyldes vær eller andre naturfenomener.

5. Reparasjoner og endringer som ikke er foretatt av servicetekniker autorisert av Miele.

6. Bruk av uoriginale reservedeler samt tilbehør som ikke er godkjent av Miele.

7. Defekte lyspærer, batterier og sikringer, samt kosmetiske forhold uten betydning for produktets funksjon.

8. Strøm- og spenningsvariasjoner, som over- eller underskrider de toleransegrensene som er angitt av Miele.

9. Manglende vedlikehold og rengjøring iht. bruksanvisningen.

Ovenstående begrenser ikke kjøperens rett til å reklamere i henhold til forbrukerkjøpsloven. 

 

V. Datavern

Personopplysninger vil kun bli brukt til formål som har med behandling av ordren og den eventuelle garantisaken å gjøre

Servicepakete

ComfortBox

Kontraktsbetingelser for garantikortet til Miele Garantiboks

I. Garantiperiodens varighet og start
1. Miele Norge gir 2 års garanti fra den datoen produktet ble kjøpt. Med garantikortet til Miele Garantiboks vil Miele Norge dekke
reparasjonskostnader i ytterligere tre (3) år umiddelbart etter at garantiperioden er utløpt.
2. Reparasjon av støvsugeren eller anskaffelse av reservedeler vil ikke forlenge kontraktsperioden.

II. Betingelser
1. Støvsugeren er kjøpt hos en autorisert forhandler eller direkte hos Miele.
2. På tidspunktet for kjøp av Miele Garantiboks, må kjøperen være bosatt i Norge og støvsugeren skal kun brukes i Norge.
3. Garantikortet er kun gyldig for én enkelt Miele støvsuger i hvert tilfelle og kan ikke gis videre.
4. Garantikortet for Miele Garantiboks må registreres og hentes ut innenfor støvsugerens 2 års garantiperiode. Denne garantien tilbys som en
ekstra fordel og påvirker ikke reklamasjonsrettighetene som er relatert til kjøpet.
5. Denne avtalen gjelder kun i Norge.
6. Bruk av støvposer fra andre produsenter, som ikke er merket med “Original Miele” gjør reparasjonsgarantien ugyldig.
7. Kjøpskvitteringen og garantikortet, som skal ha samme kundenavn og -adresse, skal kunne fremlegges på forespørsel fra Miele.
8. Produktet er kun for bruk i husholdninger.

III. Innhold og omfang
1. Mangler på apparatet skal utbedres innenfor en rimelig frist uten omkostninger, enten ved reparasjon eller erstatning av de gjeldende
delene. De nødvendige utgiftene i forbindelse med dette, som transportkostnader, kjørekostnader for servicetekniker, arbeids- og
reservedelskostnader dekkes av Miele Norge. Deler eller apparater som er skiftet ut, går over til å bli Miele Norges eiendom.
2. Service innenfor garantitiden til Miele Garantiboks skal bare foretas av servicetekniker som er autorisert av Miele Norge.
3. Hvis reparasjonen overskrider støvsugerens verdi eller ikke er mulig, vil Miele Norge avgjøre om kunden skal få en identisk eller lignende
støvsuger eller en tilbakebetaling som tilsvarer støvsugerens aktuelle markedsverdi.
Dersom den aktuelle markedsverdien blir tilbakebetalt av Miele, blir garantikortet ugyldig. Hvis støvsugeren blir erstattet, vil gjenværende
periode av garantikortet bli overført til den nye støvsugeren.
4. Garantikortet omfatter ingen krav om skadeserstatning mot Miele Norge utover dette, med unntak av forhold som skyldes grov eller
overlagt uaktsomhet eller erstatningsansvar som er et resultat av dødelig skade, fysisk skade eller helseskade.
5. Levering av driftsmidler, forbruksvarer og tilbehør er ikke omfattet av denne avtalen.

IV. Begrensninger
Den utvidede garantien dekker ikke kostnader for reparasjoner som skyldes:
1. Installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrifter og skriftlige bruks-, installasjons- og
monteringsanvisninger.
2. Ikke forskriftsmessig bruk og betjening, f.eks. bruk av feil støvpose og filter, skader som skyldes reservedeler fra andre produsenter, eller
skader som skyldes støvsuging av væsker, bygge- eller tonerstøv.
3. Et apparat som er kjøpt i et annet land, og som pga. spesielle tekniske spesifikasjoner ikke kan brukes eller bare brukes med begrensninger.
4. Ytre påvirkninger, som transportskader, skader som skyldes støt eller slag, skader som skyldes vær eller andre naturfenomener.
5. Reparasjon og endringer som ikke er foretatt av servicetekniker som er skolert og autorisert av Miele.
6. Skader som skyldes bruk av uoriginale Miele reservedeler samt tilbehør som ikke er godkjent av Miele.
7. Skader på tilbehør som ikke er standard.
8. Skader som skyldes spenningsvariasjoner i strømnettet, som overskrider de toleranseverdiene som er spesifisert av produsenten.
9. Skader som skyldes rengjøring og vedlikehold som er i strid med bruksanvisningen.

V. Datavern
Personopplysninger vil kun bli brukt til å oppfylle forpliktelser som har med kontrakten å gjøre, under hensyn til datavernrettslige rammebetingelser.
 

Service- forbruker

Servicevilkår - forbruker

Innledning

Reparasjon (heretter kalt «service») på Miele produkter i Norge utføres av Miele AS eller en av våre autoriserte servicepartnere, avhengig av hvor i landet du bor. 

Disse vilkårene gjelder for service fra Miele AS. Service fra autorisert servicepartner avtales direkte med partneren, til dennes vilkår - dog med de samme garanti- og reklamasjonsbestemmelsene som nevnt her.

Vilkårene gjelder uavhengig av om service-avtalen er gjort på telefon, mail, online eller på annen måte.

Vi anbefaler at du undersøker bruksanvisningen og eventuelt feilrettingsguiden på nettsidene våre før du bestiller service.
 

Garanti og reklamasjon

Feil eller mangler som dekkes av garanti eller reklamasjon vil bli utbedret uten kostnad for deg.
Kjøpskvittering kreves. Om du ikke finner denne, ta kontakt med din forhandler som kan utstede en kopi til deg.

Øvrige reparasjoner vil bli fakturert etter bestemmelsene nedenfor. 
 

Hjem-service

Service på store hvitevarer foregår som hovedregel ved besøk hjemme hos kunden.
Du kan avtale et slikt besøk av vår servicetekniker direkte med oss uavhengig av hvor du har kjøpt produktet. 

Vår minimumssats for et teknikerbesøk er kr.1648,-  inkl.  mva. som dekker forberedelser, fremmøte og ½ t arbeid. I tillegg kommer eventuelle reservedeler samt ytterligere arbeidstid.
 
Ved kjøring utover 100 km faktureres et tillegg på kr. 970,- inkl. mva. Er avstanden mer enn 150 km, vil tillegget være kr. 1455,- inkl. mva. Miele benytter et helautomatisert  system for tildeling av jobber og kjøreruter til våre teknikere. Avstanden til våre kunder vil derfor beregnes fra geografisk nærmeste tekniker og således utgjøre et minimum .

Etter utført service kvitterer du elektronisk sammen med vår tekniker for mottatte tjenester.
 

Verkstedreparasjoner

Støvsugere og andre produkter du uten vesentlig ulempe kan bringe og hente, repareres på vårt verksted ved Mieles hovedkontor på Nesbru.

Små husholdningsprodukter som støvsugere og kaffemaskiner, kan du også levere inn til din lokale forhandler.

Minimumssatsen for verkstedreparasjoner direkte levert inn hos Miele, er kr. 335,- inkl. mva. for støvsugere og
kr. 714,-  inkl. mva. for alle andre hvitevarer.  I tillegg kommer eventuelle reservedeler, ytterligere arbeidstid om nødvendig og eventuell frakt  fra og til forhandleren.
 

Priser og betaling

Alle priser som oppgis til forbruker er inklusive mva. hvis ikke annet spesifikt fremkommer.  Betalbar service faktureres normalt med en betalingsfrist på 20 dager.  Fristen kan endres som følge av vår kredittvurdering.
 

Timeavtale

Miele tilbyr timeavtale innenfor et intervall på hele dagen, halve dagen eller 2 timer. I alle tilfeller ringer vår tekniker til deg som kunde ca. ½ t før sin ankomst.

Du mottar en e-post med bekreftelse så snart din service er booket. Kvelden før servicedagen kan du om ønskelig motta en e-post eller SMS med bekreftelse av tidspunkt.
 

Endring og avbestilling

Du kan endre eller avbestille besøket uten kostnad inntil kl.15 dagen før.  Dersom du avbestiller etter dette, eller unnlater å være tilstede til avtalt tid, vil besøket bli fakturert med kr. 970 inkl. mva.
 
Hvis Miele på grunn av sykdom e.l. må endre timeavtalen din, tar vi kontakt så god tid som mulig i forkant  for å finne et annet passende tidspunkt. Utsettelse eller forsinkelse fra vår side medfører ingen plikt til erstatning.
 

Online bestilling av service på miele.no

Du kan bestille og endre hjem-service på våre nettsider når som helst.  Dette er en effektiv og enkel  24/7 tjeneste med samme prioritet i forhold til serevice-tidspunkter som om du hadde ringt eller mailet oss. 

Salg- næring

Salgsvilkår - næring

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSKJØP FRA MIELE AS

1. Innledning

Disse alminnelige betingelsene gjelder for leveranser fra Miele AS (heretter Miele) til kunde (heretter kalt Kjøper) i forbindelse med næringskjøp.  For forbrukerkjøp etter Forbrukerkjøpslovens § 1 gjelder egne leveringsbetingelser.  Ved salg til forhandler gjelder forhandleravtale.

2. Avtale om levering

Avtale om levering mellom Kjøper og Miele anses inngått ved undertegning av kontrakt, Kjøpers aksept av tilbud, Mieles skriftlige ordrebekreftelse, eller ved påbegynt levering. Avtaleforholdet består av tilbud og ordrebekreftelse samt eventuell kontrakt, endringsavtaler, protokoller. Disse leveringsbetingelsene er en del av avtaleforholdet og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt.

3. Produkter

Produktene leveres i henhold til tilbudets spesifikasjoner. Produktopplysninger fra andre kilder er kun bindene hvis avtalen uttrykkelig viser til dem. 

4. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, miljøgebyrer og frakt, med mindre annet fremkommer skriftlig.

Tilbud om montering til fast pris inkluderer arbeid, reise og diett samt hold av verktøy og monteringsutstyr.  Nødvendige hjelpematerialer som festemateriell, rørdeler etc. kommer i tillegg.

Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende prisliste fra Miele. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid. Eventuelle utlegg kommer i tillegg.

5. Varighet av tilbud

Dersom ikke annet er angitt, er tilbud fra Miele gyldig for aksept innen én måned.  Levering skal normalt finne sted innen tre måneder fra tilbudets dato.  Inngås avtale om senere leveringsdato, skal Miele ha rett til å endre prisen som følge av endringer i valutakurs eller kostpriser fra fabrikk.  Prisendringen vil i så fall følge endringen i Mieles prisliste for det aktuelle produkt. I slike tilfeller tas det også forbehold om produktendringer som følge av endringer i fabrikkenes sortiment.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er netto 30 dager fra levering.  Ved purring påløper purregebyr, jfr. Inkassoloven.  Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter Forsinkelsesrenteloven.  Miele kan når som helst forut for levering kreve sikkerhet for oppgjøret.  Eventuell reklamasjon fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav.

7. Salgspant

Miele har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

8. Levering av varer

Levering skjer i h.h.t. Incoterms 2010 Ex Works, Drammen. 

Dersom ikke annet er avtalt besørger Miele transport for Kjøpers regning og risiko til angitt adresse, med lossing på rampe/gateplan.  Ønskes innbæring og/eller dellevering mot pristillegg, må dette angis ved bestilling.  Kjøper er ansvarlig for fremkommeligheten til anvist sted.  Kjøper må selv besørge transportforsikring om han ønsker dette.

Kjøper skal ved varemottak kontrollere for transportskader og korrekt antall.  Avvik påføres fraktbrevet sammen med signatur fra sjåfør.  Forholdet skal omgående meldes til Mieles kundesenter. Unnlatelse kan medføre tap av reklamasjonsrett overfor transportør.

Når varen er levert, har risikoen for varen gått over på Kjøper. Miele er likevel ansvarlig for skader på varen som oppstår under montering (jf. punkt 10), når dette skyldes Mieles uaktsomhet.

9. Forsinkelse

Dersom levering fra Miele blir vesentlig forsinket av andre grunner enn nevnt i pkt. 13 (force majeure), kan Kjøper skriftlig meddele Miele en rimelig frist for levering. Dersom Miele ikke overholder fristen, kan Kjøperen heve kjøpet. Mieles erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som ved mangler, jf. punkt 11 to siste setninger.

10. Montering

Hvis montering inngår i avtalen, skal Miele i god tid på forhånd stille til rådighet underlag som viser nødvendig plass, tilkoblinger etc. for utstyret.   Kjøper skal klargjøre montasjestedet i h.h.t. dette før avtalt oppstart. Kjøper skal også bringe de mottatte varene fram til montasjeområdet, dersom annet ikke er avtalt. Under enhver omstendighet skal kjøper sørge for fremkommelighet og tilrettelegging for transport i lokalene.  Har ikke Kjøper oppfylt sine foran nevnte forpliktelser, kan Miele utsette monteringen til nærmeste tidspunkt Miele har anledning.  Dersom monteringsarbeidet endres, forsinkes eller må midlertidig innstilles av årsaker Kjøper eller hans andre leverandører er ansvarlige for, kan Miele kreve betaling for dokumentere tilleggskostnader.

Dersom det er avtalt at montert utstyr skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en overtagelsesprotokoll. Kjøper har ikke rett til å ta utstyret i bruk før overtagelse er bekreftet. I motsatt fall anses overtakelse som bekreftet fra første dag bruken finner sted, og Mieles plikt til å gjennomføre prøving bortfaller. Dersom det ikke er avtalt prøving før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når Miele har ferdigstilt monteringen og gitt Kjøper melding om at utstyret kan tas i bruk.

11. Garanti, reklamasjon og mangler

For disse forhold henvises det til «Garantibestemmelser ved kjøp av Miele industriprodukter i Norge», publisert på www.miele.no/Service.  For Miele husholdningsprodukter brukt i næring gjelder de samme bestemmelsene, men med en garantiperiode på 6 måneder.  Miele har ikke ansvar for skade eller tap relatert til mangler utover det som følger av garantibestemmelsene. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, blant annet driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap.

12. Produktansvar

Miele har intet ansvar for skade eller tap på andre ting voldt av produktene etter levering eller overtakelse, med 14. Kjøpers innkjøpsbetingelsermindre Miele har utvist grov uaktsomhet.  Under enhver omstendighet omfatter ikke produktansvaret tapt fortjeneste eller andre konsekvenstap og indirekte tap.

13. Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses avtalen ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, knapphet på transport, streik, lockout og mangel på leveranser fra underleverandører.  Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre. Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge Parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

Kjøpers eventuelle innkjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene.

15. Videresalg av Miele husholdningsprodukter

Miele husholdningsprodukter skal ikke videreselges i næring med mindre Kjøper har inngått Selektiv distribusjonsavtale med Miele AS eller produktene inngår som del av et større anlegg/entreprise.

16. Tvister

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan bringes inn for de alminnelige domstoler, Miele velger verneting.

Garanti- næring

Garantivilkår - næring

GARANTIBESTEMMELSER VED KJØP AV MIELE PROFESSIONAL MASKINER I NORGE

 

Bestemmelsenes gyldighetsområde

Disse garantibestemmelsene gjelder for alle Miele Professional maskiner kjøpt i Norge. De kan påberopes av kjøperen eller en som på lovlig måte har overtatt produktet fra ham. Bestemmelsene gjelder både i forholdet til Miele AS og produktets forhandler, nedenfor kalt selgeren. 

For Miele husholdningsprodukter anvendt i næring gjelder de samme betingelser som her, med en garantitid på 6 måneder.

 

Mieles garanti ved kjøp

Miele og selgeren garanterer at produktet ved levering til kjøperen har den kvalitet og de egenskaper som er gitt i Mieles brosjyrer, annonser og annet skriftlig salgsmateriale. Bare selgeren svarer for opplysninger denne gir på eget initiativ og som ikke er i overensstemmelse med de opplysninger og spesifikasjoner som er gitt av Miele. Levering anses å ha funnet sted den dag kunden overtok varen.

Garantitiden gjelder fra leveringstidspunktet og er:

a) for installasjon på land:

2 - to - år på alle Miele Professional maskiner.

b) for mobile installasjoner (skip/offshore):

1 - ett - år på alle maskiner som er beregnet for slik bruk.

- for reparasjon foretatt i Norge eller i Norsk havn gis normal garanti

- for reparasjon foretatt utenfor Norge omfatter garantien kun forbrukte deler.

 

Mieles rettigheter og plikter ved feil eller mangler

Feil eller mangler som viser seg i garantitiden, har Miele og selgeren rett og plikt til å utbedre kostnadsfritt for kjøperen. Miele og selgeren har også plikt til i samme periode å foreta de justeringer o.l., som er nødvendige for at produktet skal virke tilfredsstillende, selv om det ikke foreligger noen feil eller mangler ved produktet. Med feil og mangler forstås både avvikelse fra den standard som er nevnt i pkt. II, og slitasjeskader på deler, som kjøperen har rimelig grunn til å regne med skulle ha en bedre holdbarhet.  Mieles og selgerens rett til å utbedre en feil eller mangel gjelder bare på de betingelser en kjøper forøvrig må godta etter reglene i " Lov om kjøp" § 34.  Miele og selgeren kan i stedet for å utbedre feilen eller mangelen velge å levere et annet produkt av samme art og type etter reglene i " Lov om kjøp " § 36.

 

Kjøperens rettigheter ved feil og mangler

Dersom en feil eller mangel ikke innen rimelig tid etter klagen eller reklamasjonen blir utbedret etter reglene i pkt. III, har kjøperen rett til å heve kjøpet, kreve omlevering eller prisavslag og i visse tilfelle også erstatning etter reglene i " Lov om kjøp " § 37-40.

 

Kjøperens underrettelses- og reklamasjonsplikt ved feil og mangler

Kjøperen skal underrette Miele eller selgeren når han oppdager feil eller mangler ved dette produktet. Dersom slik underretning ikke er gitt innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, bortfaller Mieles og selgerens forpliktelser etter pkt. IV.

 

Transportrisiko og transportomkostninger

Miele og selgeren kan velge mellom å utbedre feilen eller mangelen på sitt eget eller et anvist verksted eller hos kjøperen. Produkter som har en størrelse og vekt som kjøperen ikke uten vesentlig ulempe og omkostninger kan bringe og hente ved anvist verksted, skal Miele eller selgeren besørge transportert uten utgift for kjøper. Hvor Miele eller selgeren besørger transporten, bærer denne også risikoen for skader under transporten. Dersom produktet befinner seg på et sted hvor omkostningene ved reparasjon på stedet vil bli uforholdsmessig høye, forbeholder Miele og selgeren seg i samsvar med " Lov om kjøp " sine regler rett til å få dekket opptil halvparten av transport- eller reiseomkostningene av kjøperen.

 

Selgers og Mieles erstatningsansvar

Miele og selgeren er på objektivt grunnlag ansvarlig for skade, som på grunn av feil eller mangler ved produktet påføres gjenstander produktet er bestemt til å behandle. Disse garantibetingelsene gjelder ikke for personskader og for skade på annen eiendom enn den som er nevnt i foregående ledd, eller avsavnsgodtgjørelse. Krav om erstatning i slike tilfeller avgjøres etter lov om produktansvar 1989 og ellers etter gjeldende norske erstatningsregler.

 

Hva Miele ikke er ansvarlig for

Kjøperen kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot Miele eller selgeren når feilen/mangelen/skaden er en følge av:

a) Installasjoner som ikke er utført i overensstemmelse med elverkets og/eller vannverkets bestemmelser, eller er i strid med produktets medfølgende monterings-/bruksanvisning.

b) Manglende vedlikehold eller skjøtsel som ikke er i overensstemmelse med bruksanvisningen.

c) Bruk av ikke-originale reservedeler.

d) Inngrep eller reparasjon utført av personer som ikke er autoriserte reparatører.

e) Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Mieles/ forhandlers kontroll. Dette gjelder blant annet spenningsvariasjoner utover +/- 10 %, lynnedslag eller andre elektriske forstyrrelser samt regelmessigheter i vannforsyning o.l.

f) skader på produktet som ikke kan føres tilbake til noen feil eller mangel ved produktet.

g) Korrosjon/ avleiringer som følge av plasseringer i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.

h) Normal slitasje.(Gjennom vanlig bruk utsettes produktet for slitasje som kan nødvendiggjøre ordinært vedlikehold, herunder utskiftinger av slitasjekomponenter og forbruksmateriell som for eksempel filtre.)