EDI

Informasjon

EDI - elektronisk datautveksling

Info om temaet elektronisk datautveksling (EDI).

EDI (Electronic Data Interchange) er elektronisk utveksling av strukturert informasjon om forretningspartnerne. Med dem blir nyhetene overført direkte fra datamaskin til datamaskin, slik at mottakeren ikke behøver å sette inn dokumentene manuelt i vareforvaltningssystemet.

Miele kan tilrettelegge for EDI med forretnigspartnere. Ta konakt med din forhandlerkontakt hos oss for å finne ut av mulighetene.