Data & fakta

Foretak

Miele & Cie. Siden grunnleggelsen i 1899 har Miele vært eid av familiene Miele (51 prosent) og Zinkann (49 prosent). Hovedkontor med hovedadministrasjon ligger i Gütersloh, Westfalen i Tyskland.

Om nøkkelfaktaene

Filosofi

Miele er et selvstendig familieforetak med mål om å være kvalitets- og teknologiledende i sin bransje. Miele står for partnerskapsorienterte forretningsrelasjoner, en medarbeiderorientert foretakskultur samt kontinuitet hva gjelder verdier, mål og ledelse. 

Om foretaksfilosofien

Ledelse

Miele &Cie. KG ledes i fellesskap av seks direktører: Olaf Bartsch (Finance & Admininstration), Dr. Stefan Breit (Technology), Dr. Axel Kniehl (Marketing & Sales), Dr. Markus Miele (Executive Director og medeier), Rebecca Steinhage (Human Resources & Corparate Affairs) og Dr. Reinhard Zinkann (Executive Director og medeier).

Ansatte

Miele-konsernet sysselsetter globalt 23.300 personer, hvorav 11.900 i Tyskland.

Hovedtall

I regnskapsåret 2022, som ble avsluttet 31. desember, oppnådde selskapet en omsetning på 5,43 milliarder euro. Dette tilsvarer en økning på 591,0 millioner euro, eller 12,2 %. I Tyskland var omsetningen 1,47 mrd. euro.

Bærekraft

For Miele er bærekraftig virksomhet nær knyttet til foretakets verdier og tradisjoner, og et ufravikelig grunnlag for langvarig suksess. Miele er medlem av FNs Global Compact og signatar på det tyske «Charta der Vielfalt». Hvert annet år offentliggjør Miele en bærekraftrapport. Alt annet om bærekraft i Miele finner du her.

Last ned bærekraftrapport

Historie

Miele, ble grunnlagt av Carl Miele og Reinhard Zinkann i 1899. De første produktene var produkter til landbruket, men allerede i 1901 lagde man den første vaskemaskinen. Gjennom historien har Miele vært produsent av blant annet landbruksartikler, sykler og sågar biler. I dag konsentrerer foretaket seg utelukkende om globalt kvalitets- og teknologilederskap innen hvitevarer og beslektede profesjonelle produkter.

Om kronikken