Data & fakta

Foretak

Miele & Cie. Siden grunnleggelsen i 1899 har Miele vært eid av familiene Miele (51 prosent) og Zinkann (49 prosent). Hovedkontor med hovedadministrasjon ligger i Gütersloh, Westfalen i Tyskland.

Om nøkkelfaktaene

Filosofi

Miele er et selvstendig familieforetak med mål om å være kvalitets- og teknologiledende i sin bransje. Miele står for partnerskapsorienterte forretningsrelasjoner, en medarbeiderorientert foretakskultur samt kontinuitet hva gjelder verdier, mål og ledelse. 

Om foretaksfilosofien

Ledelse

Miele & Cie. KG ledes av fem konserndirektører som er likeberettiget: Olaf Bartsch (økonomi og administrasjon), Dr. Stefan Breit (teknikk), Dr. Axel Kniehl (markedsføring og salg), samt Dr. Markus Miele og Dr. Reinhard Zinkann (konserndirektører og medeiere).

Ansatte

Miele-konsernet sysselsetter globalt 20.221 personer, hvorav 11.038 i Tyskland.

Hovedtall

I forretningsåret 2018/2019, som ble avsluttet 30. juni, hadde foretaket oppnådd en omsetning på 4,16 milliarder Euro. Det tilsvarer en vekst på en 59,7 millioner Euro eller 1,5 %. I Tyskland lå omsetningen på 1,2 milliarder Euro.

Bærekraft

For Miele er bærekraftig virksomhet nær knyttet til foretakets verdier og tradisjoner, og et ufravikelig grunnlag for langvarig suksess. Miele er medlem av FNs Global Compact og signatar på det tyske «Charta der Vielfalt». Hvert annet år offentliggjør Miele en bærekraftrapport. Alt annet om bærekraft i Miele finner du her.

Last ned bærekraftrapport

Historie

Miele, ble grunnlagt av Carl Miele og Reinhard Zinkann i 1899. De første produktene var produkter til landbruket, men allerede i 1901 lagde man den første vaskemaskinen. Gjennom historien har Miele vært produsent av blant annet landbruksartikler, sykler og sågar biler. I dag konsentrerer foretaket seg utelukkende om globalt kvalitets- og teknologilederskap innen hvitevarer og beslektede profesjonelle produkter.

Om kronikken