Bærekraft

Miele og bærekraft

Mennesket i fokus

For Miele er bærekraftig virksomhet nær knyttet til foretakets verdier og tradisjoner, og et ufravikelig grunnlag for langvarig suksess. Bærekraft handler i bunn og grunn om respekt for mennesket og generasjonene som kommer etter oss - et verdisyn som har en særlig betydning for Miele som et tradisjonsrikt og familieeiet firma.

Hvert annet år offentliggjør Miele en bærekraftrapport.

Les mer