Våre verdier

Miele - Immer besser

"Immer besser” – tysk for ”alltid bedre” – stod det på en av de første vaskemaskinene som Mieles grunnleggere Carl Miele og Reinhard Zinkann produserte like etter firmaets oppstart i 1899. Siden da har dette slagordet utviklet seg til en omfattende firmafilosofi som omfatter alle deler av virksomheten, men fortsatt kan oppsummeres i de to ordene med den doble meningen – ”Immer besser”. Flere generasjoners streben etter alltid å bli bedre selv, for dermed alltid å være bedre enn konkurrentene, har gitt Miele en enestående posisjon i sin bransje i verden. Vår fremste oppgave som ansatte i Miele i dag, er å føre denne tradisjonen videre.
 
Ut fra denne overordnede filosofien, utarbeider vi klare mål for alle sider ved vår virksomhet – så vel innenfor økonomi, profil, marked, kunde- og medarbeidertilfredshet, som forholdet til våre omgivelser.

Som arbeidsgiver er våre fremste mål at alle ansatte skal trives og være stolte av å jobbe i Miele. Vi ønsker medarbeidere som viser engasjement, åpenhet, pålitelighet og begeistring – og som setter firmaets filosofi og mål i sentrum for sitt arbeid.

Krav om høyt faglig nivå i alle funksjoner skal gjenspeiles ved ansettelser og gjennom løpende skolering og kompetanseutvikling. Det forventes også at ansatte viser vilje til egenlæring

Våre ledere skal stille klare mål for sine medarbeideres arbeid, og gi jevnlig veiledning og tilbakemelding på resultatene. Medarbeiderne skal - innenfor fastlagte rammer - gis stor mulighet til å påvirke utførelsen av sitt eget arbeid.

Miele tilbyr konkurransedyktige betingelser, som skal gjenspeile økonomisk og sosial trygghet - samtidig som innsats og resultater belønnes. Vi anser dessuten sosiale tiltak og arrangementer som viktig for trivsel og samhold i firmaet.

- Hvis dette er verdier du kan identifisere deg med og leve opp til, tror vi du kan trives godt med en jobb i Miele!