Vedlikehold og serviceavtaler

Kundeservice

Med jevnlige kontroller utført av Mieles kundeservice, kan du unngå feil på maskinene og mulige konsekvenser for din daglige arbeidsrutine. Faglærte serviceteknikere kontrollerer tilstanden, funksjonaliteten og sikkerheten til apparatene dine.

De kan oppdage potensielle feil og slitedeler før disse får alvorlige konsekvenser. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon øker maskinenes verdi og sikrer dermed også investeringen din.

Vedlikehold og tjenester

Regelmessige inspeksjoner og forebyggende vedlikehold øker driftssikkerheten og forebygger unødvendige reparasjoner. Bestill regelmessig profesjonell service og støtte for apparatene dine.

Les mer

Serviceavtaler

Spesialtilpassede inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid øker effektiviteten og tilgjengeligheten til Miele-maskinene.

Les mer

Validering og kvalifisering

Spesialutdannede medisintekniske fagfolk utfører prosessrevisjoner i henhold til juridiske og normative krav for å sikre maksimal sikkerhet for både pasienter og ansatte.

Les mer