Vedlikehold og serviceavtaler

Kundeservice

Med jevnlige kontroller utført av Mieles kundeservice, kan du unngå feil på maskinene og mulige konsekvenser for din daglige arbeidsrutine. Faglærte serviceteknikere kontrollerer tilstanden, funksjonaliteten og sikkerheten til apparatene dine.

De kan oppdage potensielle feil og slitedeler før disse får alvorlige konsekvenser. Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon øker maskinenes verdi og sikrer dermed også investeringen din.