Universitetslaboratorier

Løsninger for Universitetslaboratorier

Systemløsninger for reproduserbare resultater

Fordelene med maskinell klargjøring av lab.glass

Flere laboratorier velger nå maskinell klargjøring av laboratorieglass. Enhver håndtering av laboratorieglass er forbundet med potensielle risikoer for laboratoriepersonalet. Knust glass under manuell rengjøring kan føre til skader. Smittsomme og giftige forurensninger utgjøre en helserisiko. Dessuten kan bare den automatiserte klargjøringen av laboratorieglass og -utstyr standardiseres, valideres og dokumenteres automatisk. Ettersom rengjørings- og desinfeksjonsautomatene er lukket under hele prosessen, reduseres potensielle risikoer for laboratoriepersonell til et minimum. Maskinell klargjøring gir dermed maksimal personlig sikkerhet for de ansatte.

Lær mer om „Systemløsninger for reproduserbare resultater“