Løsninger for Tilbehør & prosesskjemikalier dental

Perfekt avstemt

System4Dent – alt fra samme sted

System4Dent fra Miele Professional er et innovativt totalsystem for sikker og effektiv instrumentklargjøring på tannlegekontoret. Utviklet på basis av mange års erfaring og i samarbeid med eksperter i bransjen, tilbyr System4Dent en systemløsning som kan deles inn i fire trinn: Rengjøring/desinfeksjon/sterilisering, skreddersydde prosesskjemikalier, dokumentasjon og høyeste kvalitet for service. I hvert av disse trinnene tilbyr Miele Professional effektive maskiner, prosesskjemikalier, dokumentasjonsløsninger og annet tilbehør, samt omfattende tjenester. Ettersom alle komponentene kommer fra ett og samme sted, er de perfekt tilpasset hverandre Resultatet er en utrolig jevn, materialskånsom og økonomisk klargjøring av tannlegeinstrumenter. Og selv de administrative kostnadene er optimalisert – Miele kan kontaktes som kompetent partner, uansett hva du lurer på, alt fra maskinteknologi til finansiering.

Perfekt avstemte prosesskjemikalier

Plettfrie resultater

Sammen med maskinteknikken og klargjøringsprogrammet spiller prosesskjemikalene en viktig rolle ved rengjøring og desinfeksjon. De har en krevende oppgave: I tillegg til å fjerne smuss og deaktivere bakterier på en effektiv måte, må utensilene, f.eks. roterende instrumenter eller kostbare laboratorieglass, vaskes så skånsomt som mulig. Miele Professional tilbyr effektive rengjørings-,nøytraliserings- og avspenningsmidler spesialtilpasset bruken på tannlegekontor og i laboratorier. Alle kjemikalier er perfekt tilpasset de ulike materialene og rengjørings- og desinfeksjonsautomatene fra Miele Professional. Dette er årsaken til at ledende instrument- og glassprodusenter anbefaler Miele Professional til klargjøringen.

Anbefalinger om klargjøring av OP-instrumenter

Perfekte rengjøringsresultater

Avhengig av instrumentet tilbyr Miele Professional et optimalt system av rengjøringsprogrammer og rengjøringsmidler som gir optimale rengjøringsresultater.

Lær mer om „Anbefalinger om klargjøring av OP-instrumenter“

Maksimal fleksibilitet

Utrolig anvendelig: Nye vogner, kurver, innsatser

Det store utvalget av tilbehør fra Miele Professional omfatter vogner, kurver, moduler og innsatser for nærmest alle typer instrumenter og laboratorieglass. Med innføringen av vaskedekontaminatorene i serien PG 85 er kurvsystemet blitt revidert og utformet på et nytt grunnlag. I tillegg til svært effektiv tilførsel av vann- og tørkeluft kjennetegnes de nye kurvene av den modulære utformingen. Dette tilbyr ikke bare brukeren flere plasseringsmuligheter, men også økt fleksibilitet. Med kun noen få kurver kan det dermed klargjøres en rekke ulike typer gjenstander optimalt, f.eks. innen laboratorieområdet. En annen fordel: Systemets modulære egenskap gjør at fremtidige utvidelser enkelt kan implementeres.