Løsninger for Tilbehør medisinsk teknologi

Perfekt avstemt

System4Med – alt fra samme sted

Med System4Med tilbyr Miele Professional et komplett system for sikker og effektiv klargjøring av instrumenter på legekontorer, OP-sentre og klinikker. System4Med er utviklet på basis av vår lange erfaring og i samarbeid med eksperter i bransjen. Det deler klargjøringssyklusen inn i fire trinn: Rengjøring/desinfeksjon, sterilisering, dokumentasjon og garanti. I hvert av disse trinnene tilbyr Miele Professional effektive apparater og kraftig programvare, et bredt spekter av tilbehør og omfattende tjenester. Ettersom alle komponentene kommer fra samme sted, er de perfekt avstemt. Resultatet er en utrolig jevn, materialskånsom og økonomisk klargjøring. Selv de administrative kostnadene er optimalisert, Miele kan kontaktes uansett hva du lurer på, alt fra maskinteknologi til planlegging og finansiering.

Maksimal fleksibilitet

Utrolig anvendelig: Nye vogner, kurver, innsatser

Det store utvalget av tilbehør fra Miele Professional omfatter vogner, kurver, moduler og innsatser for nærmest alle typer instrumenter og laboratorieglass. Med innføringen av vaskedekontaminatorene i serien PG 85 er kurvsystemet blitt revidert og utformet på et nytt grunnlag. I tillegg til svært effektiv tilførsel av vann- og tørkeluft kjennetegnes de nye kurvene av den modulære utformingen. Dette tilbyr ikke bare brukeren flere plasseringsmuligheter, men også økt fleksibilitet. Med kun noen få kurver kan det dermed klargjøres en rekke ulike typer gjenstander optimalt, f.eks. innen laboratorieområdet. En annen fordel: Systemets modulære egenskap gjør at fremtidige utvidelser enkelt kan implementeres.