PLW 8615 [EL] - Laboratoriemaskin, elektrisk oppvarming - én dør, 900 mm bredde, 351 l bruksvolum.--
 • - én dør, 900 mm bredde, 351 l bruksvolum.--
 

PLW 8615 [EL]
Laboratoriemaskin, elektrisk oppvarming
- én dør, 900 mm bredde, 351 l bruksvolum.

 • Kap./last f.eks. 216 laboratorieflasker, 588 vials el. 294 pipetter
 • Fleksibelt og enkelt – Modulære vogner o.l. og EasyLoad-system

  Fleksibel bruk av vogner, kurver o.l.

  Miele Professionals fleksible vogner og kurver byr på et stort antall bruksmuligheter når det gjelder utensiler.
  Noen få vogner/kurver i kombinasjon med noen ekstra moduler og innsatser, er alt som skal til for enkelt å tilpasse vognene etc. til utensilene. Dermed optimaliseres både kostnader og plassbehov.

  EasyLoad

  EasyLoad-systemet gjør klargjøring av laboratorieglass mye raskere, enklere og sikrere. En klar fordel ved det nye systemet er at utensilene kan plasseres raskere og enklere på dysene, ettersom man ikke lenger trenger å tilpasse høyden – takket være det intelligente samspillet mellom dyser og holdegittere. Dette gjør det enkelt å plassere utensilene riktig.
 • Effektiv – sterk pumpeeffekt med hastighetsvariabel pumpe

  Midtpunktet for upåklagelige resultater

  Teknologien som består av to pumper, er selve «hjertet» i Mieles labratorievaskemaskin. Den hastighetsvariable pumpen for kurvtilkoblingen er spesielt fleksibel. Ved hjelp av denne pumpen tilpasses spyletrykk og vannbehov til de aktuelle behovene – det høye trykket gjør det mulig å fjerne vanskelige flekker, mens det lave trykket sørger for at alt dekkes av væske. Dette sikrer en minimal ressursbruk med størst mulig rengjøringseffekt.
 • Sikre resultater – Spylearmovervåkning og Konduktivitetsmodul

  Spylearmovervåkning

  Pålitelig rengjøringseffekt gjennom overvåkning av hastigheten til spylearmene.

  Overvåking av ledningsevne

  Garantert renhet: En siste skylling uten rester for feilfri resultater.
PLW8615 [EL]

Produktdetaljer - PLW 8615 [EL]

EAN: 4002516146476 / Artikelnummer: 62861501N / Materialnummer: 11177170
Modell og utførelse 
Modell
Frittstående produkt, 1 dør, hevedør i glass
Foran/bak
Rustfritt stål
Sidevegger
Rustfritt stål
Montering enkeltvis eller i rekke
Innlasting ved hjelp av vogner
Elektronisk dørlås
Varselsignal / akustisk signal ved programslutt
Servicevennlig konstruksjon

Servicevennlig konstruksjon

Korte servicetider takket være vår vedlikeholdsvennlige konstruksjon.
Anvendelse 
Egnet for laboratorier

Perfekt for laboratorier

Disse laboratoriemaskinene egner seg spesielt godt for behovene i laboratorier. Med en effektiv vasketeknologi, mange programmer og et fleksibelt kurvprogram for ulike typer laboratorieglass muliggjør de en rask og «analyseren» klargjøring.
Egnet for industriell bruk

Perfekt for industrien

Disse industrirengjøringsmaskinene egner seg spesielt godt for behovene innen industrielle bruksområder. Med flere vaskemetoder samt spesialprogrammer for samtlige materialer og typer tilsmussing gir de en svært grundig klargjøring av industrielle arbeidsstykker –
f.eks. elektronikk, kretskort, glass og komponenter i glass og kunststoff.
Kapasitet 
Tranghalsede glass per last [antall]
216
Reagensglass per last [antall]
588
Laboratorieflasker per last [antall]
216
Pipetter per last [antall]
294
Effektdata 
Sirkulasjonspumpe, Qmaks. i l/min.
400
Ekstra sirkulasjonspumpe for vogner-direktetilkobling, Qmaks. i l/min.
600
Hastighetsvariabel pumpe

Midtpunktet for upåklagelige resultater

Teknologien som består av to pumper, er selve «hjertet» i Mieles labratorievaskemaskin. Den hastighetsvariable pumpen for kurvtilkoblingen er spesielt fleksibel. Ved hjelp av denne pumpen tilpasses spyletrykk og vannbehov til de aktuelle behovene – det høye trykket gjør det mulig å fjerne vanskelige flekker, mens det lave trykket sørger for at alt dekkes av væske. Dette sikrer en minimal ressursbruk med størst mulig rengjøringseffekt.
Nyttevolum (vaskekammer) i l
351
Testede driftstimer

Merknad

Våre maskiner blir grundig testet under laboratorium-forhold. Avhengig av faktiske bruksforhold, vedlikehold og stell av maskinen, kan de faktiske driftstimene variere i forhold til dette.
15.000
Testet levetid i vaskesykluser

Merknad

Våre maskiner blir grundig testet under laboratorieforhold. Avhengig av faktiske bruksforhold, vedlikehold og stell av maskinen, kan de faktiske vaskesyklusene variere i forhold til dette.
20.000
Styring 
Programvalg
Fulltouch fargedisplay

Maksimal betjeningskomfort

Sikkert og enkelt: Den nyutviklede touchkontrollen gir enkel og intuitiv betjening.
Programmeringsmulighet
Programmerbar

Programmerbar kontroll

Alt etter behov: Den fritt programmerbare styringen muliggjør perfekt tilpasning til individuelle krav.
Programmer [antall]
30
Ledige programplasser [antall]
170
Sikring mot programavbrudd

Sikring mot programavbrudd

Tidsbesparende og sikker: Med sikring mot programavbrudd kan rengjørings- og desinfeksjonsprogrammet fortsette etter et kort avbrudd, f.eks. ved strømbrudd. Hvis avbruddet påvirker klargjøringsresultatet, vil maskinen vise en advarsel om dette.
Resttidsanvisning
Programindikator
Statusvisning via kammerbelysning

Statusvisning via kammerbelysning

Komfortabel: Statusen til den aktuelle programfasen vises ved hjelp av fargeendring i kammerbelysningen.
Displayspråk som kan innstilles

Displayspråk som kan innstilles

Ingen misforståelser: Brukeren kan velge morsmålet sitt blant flere ulike språk. Alle henvisninger i displayet vises på dette språket, for å garantere sikker betjening.
Standard elektrotilkobling 
Elektrotilkobling
3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW
18,00
Totaltilkobling i kW
20,00
Sikring i A
32-35
Vanntilkobling/-avløp 
Kaldtvann [antall]
2
Varmtvann [antall]

Effektiv varmtvannstilkobling

Du kan spare betydelig strøm og tid ved å bruke varmtvannstilkobling.
1
Demineralisert vann [antall]

AD-vanntilkobling

Tilkobling for demineralisert vann gir vaskedekontamintatorene og termodesinfektorene optimale klargjøringsresultater. Etterskylling med demineralisert vann beskytter i tillegg verdifulle utensiler mot avleiringer og korrosjon.
2
Nødvendig flytetrykk i kPa
200-1.000
Maksimal vannhardhet (kaldtvann/varmtvann) i mmol/l
0,710
Avløpsventil [DN]
50
Avløpspumpe (opsjon)
Trykklufttilkobling 
Trykklufttilkobling, teknisk [antall]
1
Nødvendig trykkluft, teknisk, i kPa
600-800
Tørkeaggregat

Info

Ved typene
- G 7823
- G 7824
- G 7825
- G 7826
- PG 8527
- PG 8528
- PLW 8615
- PLW 8616
- PLW 8617
er tørkeaggregat tilgjengelig som ekstrautstyr.
 
Lufteffekt i m³/h
250
Temperaturregulering i trinn på 1 °C
60-115
Tidsjustering i trinn på 1 minutt
1-240
Filtreringsevne HEPA-filter (DIN EN 1822) i %
99,950
Levetid HEPA-filter i t
1.000
Varmeeffekt elektro i kW
8,0
Mål og vekt 
Ytre mål, nettohøyde i mm
2.495
Ytre mål, nettobredde i mm
900
Ytre mål, nettodybde i mm
990
Ytre mål inkl. Sokkel/bunnpanne og toppforblending, høyde i mm
2.495
Ytre mål, bruttohøyde i mm

Merknad 

Inkludert emballasje 
2.070
Ytre mål, bruttobredde i mm

Merknad 

Inkludert emballasje 
1.130
Ytre mål, bruttodybde i mm

Merknad 

Inkludert emballasje 
1.000
Vaskekammer, bredde i mm
650
Vaskekammer, høyde i mm
675
Vaskekammer, dybde i mm
800
Innlastingshøyde over gulv i mm
850
Nettovekt i kg
436
Bruttovekt i kg

Merknad 

Inkludert emballasje 
550
Maksimal gulvbelastning i N

Maksimal gulvbelastning

Den maksimale gulvbelastningen angir hvor mye kraft (N) du kan belaste underlaget med på maskinens oppstillingssted. Maksimalkraften er basert på summen av maskinens vekt, tekstil- og vannmengden, samt de dynamiske kreftene som oppstår under drift.
8000
Programmer 
Termisk desinfeksjon

Individuell programdesign

Miele tilpasser rengjøringsprogrammene til de spesifikke kundekravene. De kundespesifikke rengjøringsprogrammene overføres til styringen når produktet settes i drift.
Klargjøring av laboratorieglass

Individuell programdesign

Miele tilpasser rengjøringsprogrammene til de spesifikke kundekravene. De kundespesifikke rengjøringsprogrammene overføres til styringen når produktet settes i drift.
Kunststoff

Individuell programdesign

Miele tilpasser rengjøringsprogrammene til de spesifikke kundekravene. De kundespesifikke rengjøringsprogrammene overføres til styringen når produktet settes i drift.
Oljetilsmussinger

Individuell programdesign

Miele tilpasser rengjøringsprogrammene til de spesifikke kundekravene. De kundespesifikke rengjøringsprogrammene overføres til styringen når produktet settes i drift.
Industriell rengjøring av deler

Individuell programdesign

Miele tilpasser rengjøringsprogrammene til de spesifikke kundekravene. De kundespesifikke rengjøringsprogrammene overføres til styringen når produktet settes i drift.
Tilbehør 
2 integrerte membrandoseringspumper for flytende midler

Integrert doseringspumpe

En integrert doseringspumpe muliggjør rask og nøyaktig dosering av flytende midler.
Ekstra integrerbare doseringspumper
4

Ekstra integrerbare doseringspumper 

For dosering av ytterligere midler kan man integrere opptil 4 ekstra doseringspumper i maskinen.
Dampkondensator (opsjon)

Dampkondensator

Effektiv avfukting av avtrekksluft.
Doseringskontroller
Overvåkning av ledningsevne

Overvåking av ledningsevne

Garantert renhet: En siste skylling uten rester for feilfri resultater.
Spylearmovervåkning

Spylearmovervåkning

Pålitelig rengjøringseffekt gjennom overvåkning av hastigheten til spylearmene.
Grensesnitt for prosessdokumentasjon

Prosessdokumentasjon

Sikkerhet gjennom sporbar dokumentasjon av alle klargjøringstrinn.
Filtersystem med flere komponenter
Mikro-finfilter

Mikro-finfilter

Sikker renhet: Det store pålitelige finfilteret med en maskebredde på 0,2 mm fjerner selv bittesmå partikler fra vaskevannet. For sikre klargjøringsresultater og optimal skåning av de hydrauliske komponentene i askevannets sirkulasjonssystem.
Vogner-direktetilkobling

Vogner-direktetilkobling

Ved økonomisk ressursbruk sørger direktetilkoblingen for en nøyaktig føring av vann og tørkeluft (i maskiner med varmluftstørking).
Integrert varmluftstørking (opsjon)

Integrert varmluftstørking

Effektiv tørking av alle utensilene ved bruk av HEPA-filtrert varmluft.
Integrert skriver for prosessdokumentasjon (opsjon)

Integrert skriver

For papirbasert dokumentasjon oppretter den integrerte skriveren en omfattende klargjøringsprotokoll.
Innstillingsmuligheter for prosesskjemikalier (4 x 5 l eller 2 x 5 l + 1 x 10 l)

Innstillingsfunksjon for beholder

Ryddig og rent: Justerbar skuff for flytende midler.
Varmeelement utenfor vaskekammeret

Varmeelement utenfor vaskekammeret

Et pluss når det gjelder hygiene: Varmeelementet er plassert utenfor vaskekammeret.
EasyLoad

EasyLoad

EasyLoad-systemet gjør klargjøring av laboratorieglass mye raskere, enklere og sikrere. En klar fordel ved det nye systemet er at utensilene kan plasseres raskere og enklere på dysene, ettersom man ikke lenger trenger å tilpasse høyden – takket være det intelligente samspillet mellom dyser og holdegittere. Dette gjør det enkelt å plassere utensilene riktig.
Vaskekammer i rustfritt stål (1.4404/316L)

Vaskekammerkvalitet 316L 

Vaskekammer er laget av førsteklasses, rustfritt stål av kvalitet 1.4404 (AISI 316L).
Sokkel, med hjul (opsjon)

Sokkel med hjul

For en brukervennlig installasjon kan maskinen monteres på en sokkel med hjul.
Nedkjøling av avløpsvann (opsjon)

Nedkjøling av avløpsvann 

For å kjøle ned avløpsvannet og for å beskytte rørsystemet kan det integreres et kjøleapparat for avløpsvann i maskinen. Ved å blande inn kaldt vann kan temperaturen på avløpsvannet reduseres til en forhåndsinnstilt verdi.
Flerfarget kammerbelysning

Statusvisning via kammerbelysning

Komfortabel: Statusen til den aktuelle programfasen vises ved hjelp av fargeendring i kammerbelysningen.
Modulær kurvdesign

Modulære vogner/moduler o.l.

Fleksibel tilpasning av vogner/kurver til utensilene som skal vaskes, avhengig av behov/anvendelse.
Tilkoblingsmuligheter 
Ethernet-grensesnitt

Ethernet-grensesnitt

Ethernet-grensesnittet muliggjør kabelbasert kommunikasjon på det lokale nettverket.
Ekstern doseringsmodul
USB-grensesnitt

USB-grensesnitt

Enkel tilgang for kundeservice: Firmware-oppdateringer kan raskt og enkelt utføres via USB-minnepinne.
Sentraldosering

Sentraldosering

For brukere med høy driftskapasitet, kan maskinene enkelt kobles til et sentralt doseringssystem.
Utkobling ved toppbelastning / energistyring
Normer, sertifisering og merking 
CE
VDE-merke (elektrisk sikkerhet)
EN 61010-2-040
Maskindirektivet 2006/42/EF
Se bildene for eksempler og forklaring
*Veil.pris – alle priser inkl. MVA
**alle priser inkl. MVA pluss forsendelseskostnader