Sikkerhetskontroller

Mieles serviceavdeling vil utføre en test i henhold til driftssikkerhetsforordning (Betriebssicherheitsverordnung VDE 0701/0702) og en termoelektrisk test av desinfeksjonsparameter BGR 500.

I tillegg oppretter vi en testprotokoll og merker det testede apparatet med en testetikett. Testrapporten lagres digitalt.

 

VDE/BGR 500

Inspeksjoner i henhold til sikkerhetsforskrifter

Mieles serviceavdeling vil hjelpe deg med å implementere sikkerhetsforskrifter på Miele-maskinen din, f.eks. tyske BGR-regler eller industrielle sikkerhetsforskrifter.

Som en del av inspeksjonen, tilbyr vi dessuten en elektrisk sikkerhetskontroll i henhold til gjeldende VDE-standarder for å kunne sikre et høyt sikkerhetsnivå. Våre serviceteknikere er faglærte i driftssikkerheten til Mieles vaskemaskiner, 
vask/tørk-kombinasjoner, strykemaskiner og profesjonelle oppvaskmaskiner, og er autorisert til å utføre disse testene.

Termoelektrisk kontroll

Termoelektrisk kontroll

Under den termoelektriske kontrollen registreres viktige desinfeksjonsparametere, f.eks. temperatur og temperaturholdetid, lagres og sammenfattes i en protokoll. I tillegg til våre vaskemaskiner, som blant annet brukes av sykehjem, sykehus
og rengjøringsbyråer, kan også profesjonelle oppvaskmaskiner, som er utstyrt med
et tilsvarende desinfeksjonsprogram, måtte gå gjennom en termoelektrisk kontroll.

Dermed kan det kontrolleres om det aktuelle Miele-maskinen inneholder de fastsatte desinfeksjonsparameterne.

 

Dokumentasjon og merking

Etter alle kontroller vil vi gi deg en testrapport og merke den testede maskinen med en testetikett. En ekstra digital sikkerhetskopi av testrapporten for oppdraget er en selvfølge.

ProHygiene-dokumentasjon

Hygienetesting av vaskemaskiner med bioindikator

Retningslinjene fra RKI (Robert-Koch-Institut) og VAH (Verbund für angewandte Hygiene) krever en årlig testing av desinfeksjonseffekten i vaskeprosessene for smittefarlige tekstiler. Vaskeriets ansvar ovenfor kundene og pasientene er svært stort, ettersom det kun er hygieniske tekstiler som kan være i omløp. Gjennom ProHygiene-testen fra Miele oppfylles de ovennevnte retningslinjene.

ProHygiene-testen garanterer sikkerhet og kan forbedre et eksisterende kvalitetssikringssystem eller legge til rette for implementering av støtte for et slikt system.