Industrilaboratorier

Løsninger for Industrilaboratorier

Systemløsninger for industrilaboratorier

For analyseren klargjøring av laboratorieglass

Med sine rengjørings- og desinfeksjonsautomater, sine spesielle klargjøringsprosedyrer og sitt optimalt tilpasset tilbehør tilbyr Miele Professional omfattende systemløsninger for analysren klargjøring av ulike laboratorieglass. Systemløsningene garanterer reproduserbare resultater, selv ved krevende bruk innen områdene organisk, anorganisk og fysikalsk kjemi, biologi og mikrobiologi, på sykehuslaboratorier og for næringsmiddels- eller kosmetikkindustrien. Det er kun den maskinelle klargjøringen av laboratorieglass og -utstyr som kan standardiseres, valideres og dokumenteres automatisk. Ettersom rengjørings- og desinfeksjonsautomatene er lukket under hele prosessen, reduseres potensielle risikoer for laboratoriepersonell til et minimum. Maskinell klargjøring gir dermed maksimal personlig sikkerhet for de ansatte. .

Lær mer om „Systemløsninger for industrilaboratorier“