Hygienetiltak Miele Professional

Hygienetiltak for å unngå virusinfeksjoner

For å bekjempe spredningen av virussykdommer kreves det særskilte hygienetiltak, spesielt på alders- og sykehjem. På denne siden finner du utførlig informasjon vedrørende hygiene samt tjenester som vi i Miele Professional tilbyr.

Hygiene på alders-
og sykehjem

Hygienetiltak på alders- og sykehjem

Beboere på alders- og sykehjem er en spesielt sårbar gruppe. Ikke minst nå i forbindelse med utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Derfor er det uhyre viktig at hygienen er den aller beste når beboernes tøy og tekstiler skal vaskes og lokalene rengjøres. Riktig og profesjonell behandling av skittentøy, servise og medisinsk utstyr kan bidra til å begrense spredningen av viruset og bremse spredningshastigheten.

Med maskinene fra Miele Professional er du på den sikre siden. Maskinene er spesialutviklet, bygget/konstruert og testet for å imøtekomme de aller strengeste hygienekravene. Ved å følge våre instrukser, kan du være sikker på at potensielle virus og bakterier blir deaktivert og tilintetgjort.

Hygienåtgärder äldreboenden

Hygiene innen tekstilbehandling

Tekstilene skal alltid vaskes i en termisk eller kjemotermisk desinfeksjonsprosess og i samsvar med nasjonale bestemmelser om hygiene og lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) samt anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet). Dessuten bør personalet bruke verneutstyr som hansker, en plastfrakk over tøyet og en passende ansiktsmaske.

Verneklær og arbeidstøy som kan være kontaminert, bør bli værende i institusjonens eget vaskeri. For å beskytte deg selv og andre, bør dette tøyet aldri tas med hjem for å bli vasket i en husholdningsvaskemaskin!

Hygienetips ved bruk av en frontmatet vaskemaskin

 • Forsikre deg om at det urene tøyet samles inn og leveres til vaskeriet i fargekodete skittentøysekker, fortrinnsvis sortert etter type tekstiler og i sekker med selvåpning.
 • Fyll vaskemaskinen uten å åpne sekkene med selvåpning først (disse sekkene tømmes automatisk under vaskeprosessen, så snart snoren er utløst).
 • Velg riktig vaskeprogram (termisk eller kjemotermisk) for en hygienisk prosess.
 • Desinfiser døren og området rundt (dør, dørpakning, maskinfront) og betjeningspanelet før du tar det rene tøyet ut av maskinen.
 • Vask aldri arbeidstøyet hjemme. Det skal alltid vaskes i vaskeriet for å beskytte personen som skal bruke det og andre. Det skal alltid brukes et desinfeksjonsprogram.
 • Informer beboerne om korrekt bruk av Miele Professional maskiner og instruer dem i ytterligere hygienetiltak slik som hånd- og overflatedesinfeksjon.

Hygienetips ved bruk av barrierevaskemaskiner

 • Forsikre deg om at det urene tøyet samles inn og leveres til vaskeriet i fargekodete skittentøysekker, fortrinnsvis sortert etter type tekstiler og i sekker med selvåpning.
 • Fyll vaskemaskinen uten å åpne sekkene med selvåpning først (disse sekkene tømmes automatisk under vaskeprosessen, så snart snoren er utløst).
 • Velg riktig vaskeprogram (termisk eller kjemotermisk) for en hygienisk prosess.
 • Desinfiser døren og området rundt (dør, dørpakning, maskinfront) og betjeningspanelet før du tar det rene tøyet ut av maskinen.
 • Vask aldri arbeidstøyet hjemme. Det skal alltid vaskes i vaskeriet for å beskytte personen som skal bruke det og andre. Det skal alltid brukes et desinfeksjonsprogram.
 • Informer beboerne om korrekt bruk av Miele Professional maskiner og instruer dem i ytterligere hygienetiltak slik som hånd- og overflatedesinfeksjon.

Hygiene ved håndtering av medisinsk utstyr, bekken og urinflasker

Våre bekkenspylere er konstruert for å kunne håndtere bekken og urinflasker på en trygg måte – påviste nivåer av vaskemidler og relevante desinfeksjonsparametere er også effektive i tider med koronaviruset. De forhåndsinnstilte programmene er utviklet for å deaktivere virus og drepe bakterier slik at de ikke lenger kan utgjøre noen trussel.

Vår anbefaling: Bruk alkalisk rengjøringsmiddel og et termisk desinfeksjonsprogram (alle Miele bekkenspylere kan brukes med en A0- verdi). Det er ikke behov for et eget spesialprogram for å bekjempe koronaviruset!

Alle programmene på våre Miele Professional vaskedekontaminatorer kan desinfisere termisk. Derfor er Vario TD-programmene tilstrekkelige til å håndtere koronaviruset. Her er det heller ikke nødvendig å foreta endringer i programmene.

Hygien i köket

Hygiene på kjøkkenet

Oppvask av servise hører innunder anbefalingene fra Mattilsynet og lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) samt anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet). Bruk kun programmer med høyere temperaturer for å sikre en god hygiene og desinfeksjon.

Både standardprogrammene på våre tankoppvaskmaskiner og programmene «Intensiv», «Hygiene», «Hygiene Plus» og «Vario TD»- på våre ProfiLine og friskvannsoppvaskmaskiner, opererer i denne temperaturskalaen.

Forsikre deg om at det er dosert tilstrekkelig med oppvaskmiddel. Som en ytterligere forholdsregel anbefaler vi i tillegg bruk av oppvaskmiddel som inneholder klor.

Vår service

Vår service til deg

Miele kundeservice er her for deg

Mieles kvalifiserte serviceteknikere tar hånd om levering og igangsetting av maskinene og kan utføre ulike rutinekontroller under drift. På denne måten kan man på forebygge feil og optimalisere driftsparameterne kontinuerlig.

 • Kvalitetsservice med en kompetent gruppe teknikere spesialisert på medisinprodukter.

Linker og brosjyrer

Kontakt

Din kontakt med oss

Har du noen spørsmål om riktig maskin og program?

Trenger du flere Miele Professional-maskiner i ekspressfart, eller service?

Eller må du å gjøre endringer på et eksisterende program for å imøtekomme nasjonale bestemmelser, eller er du interessert i en ytelsestest?

Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss på e-post salg.professional@miele.no eller ring oss på: 67 17 31 00