Omfattende løsninger for klargjøring

Miele Professional har alltid hatt et nært samarbeid med eksperter på legekontorene så vel som velrenommerte instrumentprodusenter i utviklingen av klargjøringsløsninger for medisinske instrumenter. Resultatet av dette fortrolige og svært nyskapende samarbeidet er maskiner og klargjøringsprosedyrer som overbeviser krevende brukere i alle ledd.
System4Med – alt fra samme sted
Med System4Med tilbyr Miele Professional et komplett system for sikker og effektiv klargjøring av instrumenter på legekontorer, i OP-praksiser og klinikker. System4Med er utviklet på basis av vår lange erfaring og i samarbeid med eksperter i bransjen. Det deler klargjøringssyklusen inn i fire trinn: Rengjøring/desinfeksjon, sterilisering, dokumentasjon og garanti. I hvert av disse trinnene tilbyr Miele Professional effektive maskiner og programvare, tilbehør og omfattende tjenester. Ettersom alle komponentene kommer fra samme sted, er de perfekt avstemt til hverandre. Resultatet er en problemfri, materialskånsom og økonomisk klargjøring. Selv de administrative kostnadene er optimalisert, Miele kan kontaktes uansett hva du lurer på, alt fra maskinteknologi til planlegging og finansiering.
Vannkvalitet
Vannkvaliteten spiller en spesielt stor rolle ved klargjøring av instrumenter. Kranvannet inneholder salt og mineraler, som f.eks. kan avleire seg i maskinen og på instrumentene. Totalavsaltet vann forhindrer dessuten korrosjon. Spesielt ved høyt vannforbruk er det viktig å passe på vannkvaliteten. Konsekvent vannbehandling øker kostnadseffektiviteten til rengjørings- og desinfeksjonsautomatene. Filtreringen beskytter mot skadelige avleiringer, forhindrer driftsstans og behov for reparasjoner, og reduserer kostnadene til rengjøringsmidler.
Segosoft
Individuelle dokumentasjonsalternativer

System4Med tilbyr ulike dokumentasjonsløsninger som kan tilpasses kravene på tannlegekontoret og de tekniske forholdene på stedet. Selve kjernen i dokumentasjonsprogramvaren er Segosoft Miele Edition. Den er nøye tilpasset den daglige bruken på kontoret og muliggjør sporbar, manipulasjonssikker og juridisk godkjent dokumentasjon av instrumentklargjøringen.

Segosoft Miele Edition 7

Som eneste dokumentasjonsprogramvare innen medisin, har SegoSoft Miele Edition 7 mottatt et sertifikat fra det tyske føderale kontoret for sikkerhet i informasjonsteknologi (BSI) i henhold til vanlige kriterier. For første gang ble Segosoft rangert som et aktivt medisinprodukt i klasse IIb i hele Europa. Programvaren tilbyr kundene en omfattende servicepakke som er unik på dette området, med oppdateringer, komplett teknisk og brukerrelatert støtte via e-post, telefon og fjernvedlikehold gjennom partnerselskapet Comcotec.
Identifikasjon av sterilt utstyr
Programvare for identifikasjon av sterilt utstyr

Med programvaren Segolabel Miele Edition kan du enkelt skrive ut etiketter, for sikker merking av innpakket sterilt utstyr. Etter steriliseringen utstedes etikettene med en spesiell skriver. De viser lastnummer, utstedelses- og utløpsdato, samt navnet på ansvarlig medarbeider. Etter ønske kan det også skrives ut informasjon om pakningsinnholdet. Identifikasjon via strekkoder muliggjør rask tilordning av prosessdata til relevante pasientdata, og forenkler dermed også sporingen av vellykket sterilisering av de aktuelle instrumentene som ble brukt i behandlingen.
SegoAssign Plus
SegoAssign Plus gjør det mulig å koble SegoSoft Miele Edition til praksisens interne pasientadministrasjon og tilbyr papirløs, enkel og rask tilordning av lasten til pasienten. SegoAssign Plus integreres direkte gjennom det standardiserte VDDS-mediegrensesnittet til de vanlige praksisledelses- og pasientadministrasjonssystemene i VDDS (Verband Deutscher Dentalsoftware Unternehmen).
​​​​​​Du kan hente frem informasjon om lasten fra praksisens programvare på hvert enkelt behandlingspunkt. Når inndatamasken i SegoAssign Plus åpnes i behandlingssjournalen, overføres alle pasient- og behandlingsdata automatisk. Ved å skanne strekkodeetikettene på det sterile utstyret med en strekkodeleser, tilordnes alle opplysningene om lasten, settene og enkeltinstrumentene i lasten til pasienten som skal behandles.
Den direkte tilgangen til SegoAssign Plus i den digitale pasient- og behandlingsjournalen, gjør det alltid mulig å å spore det sterile utstyret som ble brukt på den aktuelle pasienten. I forbindelse med en ev. rettstvist eller en inspeksjon i praksisen, kan det bevises at pasienten ble behandlet med instrumenter som var riktig klargjort iht. forskriftene.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring