Rengjøring og desinfeksjon

Utviklet for daglig bruk: Det nye systemet, System4Dent, for profesjonell klargjøring av instrumenter oppfyller de høye kravene til en instrumentsyklus uten svakheter. Systemløsningen for perfekte klargjøringsresultater med enestående materialskåning og lønnsomhet på det moderne tannlegekontoret.
System4Dent – alt fra samme sted
System4Dent fra Miele Professional er et innovativt totalsystem for sikker og effektiv instrumentklargjøring på tannlegekontoret. Utviklet på basis av mange års erfaring og i samarbeid med eksperter i bransjen – System4Dent leverer en systemløsning som kan deles inn i fire trinn: Rengjøring/desinfeksjon, skreddersydde prosesskjemikalier, dokumentasjon og høyeste kvalitet for service. I hvert av disse trinnene tilbyr Miele Professional effektive maskiner, prosesskjemikalier, dokumentasjonsløsninger og annet tilbehør samt omfattende tjenester. Ettersom alle komponentene kommer fra ett og samme sted, er de perfekt tilpasset hverandre. Resultatet er en utrolig jevn, materialskånsom og økonomisk klargjøring av tannlegeinstrumenter. Og selv de administrative kostnadene er optimalisert, Miele kan kontaktes som kompetent partner, uansett hva du lurer på, alt fra maskinteknologi til finansiering.
Klargjøring med standardiserte prosedyrer
I programmet Vario TD utføres forvask ved lave temperaturer, slik at blodrester ikke denaturerer.
Etter en intensiv hovedvask utføres den termiske desinfeksjonen på >90 °C og en holdetid på 5 minutter.
I siste skylling bør f.eks. kirurgiske instrumenter helst skylles med demineralisert vann uten avspenningsmiddel, for en mest mulig skånsom behandling.
Dette programmet er egnet for rutinemessig klargjøring i henhold til ISO 15883, for alle termostabile instrumenter.
Prosessen er spesielt skånsom mot materialer og er også å anbefale til klargjøring av roterende instrumenter.
Avslutningsvis tørkes instrumentene grundig utvendig ved hjelp av varmluftstørkingen i vaskedekontaminator PG 8591.
I programmet SPECIAL 93 °C skjer den termisk desinfeksjonen ved 93 °C og en holdetid på 10 minutter.

I henhold til Robert-Koch-instituttet brukes begge prosessene til registrering av virkningsområdene A og B med soppdrepende, bakteriedrepende, virusinaktiverende effekt inkludert HBV og HIV.
Sikkerhet, lønnsomhet, validering.
I samsvar med Forskrift om medisinsk utstyr
Vaskedekontaminatorene fra Miele gir optimale rengjøringsresultater og termisk desinfeksjon i henhold til internasjonal standard EN ISO 15883.
Moderne instrumentklargjøring – Miele System
Systematisk rengjøring og desinfeksjon av instrumenter er en grunnleggende forutsetning for risikoforebygging – både for pasienter og ansatte i praksisen. Den maskinelle klargjøringen av de medisinske instrumentene er i dag en uunnværlig del av kvalitetssikringen innen tannbehandling.
For rengjøring og desinfeksjon må dette gjøres på en forståelig måte i samsvar med MPBetreibV (medisinproduktforordningen for brukere) ved bruk av validerte prosedyrer. Anbefaling fra Robert Koch-instituttet:
I RKI-retningslinjene (RKI-BfArm/RKI-anbefaling innen tannbehandling) foretrekkes maskinell klargjøring fremfor manuell klargjøring.
Miele systemløsninger gjør det mulig å oppfylle forskriftene om medisinsk utstyr og RKIs retningslinjer for klargjøring av medisinsk utstyr.
Vannkvalitet
Vannkvaliteten spiller en spesielt stor rolle ved klargjøring av instrumenter. Kranvannet inneholder salt og mineraler, som f.eks. kan avleire seg i maskinen og på instrumentene. Demineralisert vann forhindrer dessuten korrosjon. Spesielt ved høyt vannforbruk er det viktig å passe på vannkvaliteten. Konsekvent vannbehandling øker kostnadseffektiviteten til vaskedekontaminatoren. Filtreringen beskytter mot skadelige avleiringer, forhindrer driftsstans og behov for reparasjoner, og reduserer kostnadene til rengjøringsmidler.
Hygienerom med gjennomgående arbeidsstasjon
I denne løsningen foregår klargjøringen i en gjennomgående arbeidsstasjon. Den urene siden omfatter vask og vaskedekontaminator. Vannbehandling og kjemikaliebeholdere er plassert under maskinen eller i doseringsskapet. En glassrute markerer skillet mot ren side, der du finner bordautoklav, prosessdokumentasjon og etikettskriver for sterilgods.
Hygienerom med L-formet arbeidsstasjon
L-formet hygienerom gir ekstra bevegelsesfrihet og lagringsplass. Vinkelformen markerer et enda tydeligere skille mellom uren side med vask og vaskedekontaminator og ren side. Den rene siden har en bordautoklav, prosessdokumentasjon og en etikettskriver.
Hygienerom med 2 separate arbeidsstasjoner
Dette er den optimale løsningen for praksiser, f.eks. med god plass og mer personell. Den urene siden med vask og vaskedekontaminator er fysisk adskilt fra den rene siden, som har en bordautoklav, prosessdokumentasjon og en etikettskriver. Installasjon eller oppbevaringsskap på begge sider gir ekstra god plass på benkeplaten og reduserer også risikoen for senere kontaminasjon.
Segosoft
Individuelle dokumentasjonsalternativer

System4Dent tilbyr ulike dokumentasjonsløsninger som kan tilpasses kravene på tannlegekontoret og de tekniske forholdene på stedet. Selve kjernen i dokumentasjonsprogramvaren er Segosoft Miele Edition. Den er nøye tilpasset den daglige bruken på kontoret og muliggjør sporbar, manipulasjonssikker og juridisk godkjent dokumentasjon av instrumentklargjøringen.

Segosoft Miele Edition 7

Som eneste dokumentasjonsprogramvare innen medisin, har SegoSoft Miele Edition 7 mottatt et sertifikat fra det tyske føderale kontoret for sikkerhet i informasjonsteknologi (BSI) i henhold til vanlige kriterier. For første gang ble Segosoft rangert som et aktivt medisinprodukt i klasse IIb i hele Europa. Programvaren tilbyr kundene en omfattende servicepakke som er unik på dette området, med oppdateringer, komplett teknisk og brukerrelatert støtte via e-post, telefon og fjernvedlikehold gjennom partnerselskapet Comcotec.
Identifikasjon av sterilt utstyr
Programvare for identifikasjon av sterilt utstyr

Med programvaren Segolabel Miele Edition kan du enkelt skrive ut etiketter, for sikker merking av innpakket sterilt utstyr. Etter steriliseringen utstedes etikettene med en spesiell skriver. De viser lastnummer, utstedelses- og utløpsdato, samt navnet på ansvarlig medarbeider. Etter ønske kan det også skrives ut informasjon om pakningsinnholdet. Identifikasjon via strekkoder muliggjør rask tilordning av prosessdata til relevante pasientdata, og forenkler dermed også sporingen av vellykket sterilisering av de aktuelle instrumentene som ble brukt i behandlingen.
SegoAssign Plus
SegoAssign Plus gjør det mulig å koble SegoSoft Miele Edition til praksisens interne pasientadministrasjon og tilbyr papirløs, enkel og rask tilordning av lasten til pasienten. SegoAssign Plus integreres direkte gjennom det standardiserte VDDS-mediegrensesnittet til de vanlige praksisledelses- og pasientadministrasjonssystemene i VDDS (Verband Deutscher Dentalsoftware Unternehmen).
​​​​​​Du kan hente frem informasjon om lasten fra praksisens programvare på hvert enkelt behandlingspunkt. Når inndatamasken i SegoAssign Plus åpnes i behandlingssjournalen, overføres alle pasient- og behandlingsdata automatisk. Ved å skanne strekkodeetikettene på det sterile utstyret med en strekkodeleser, tilordnes alle opplysningene om lasten, settene og enkeltinstrumentene i lasten til pasienten som skal behandles.
Den direkte tilgangen til SegoAssign Plus i den digitale pasient- og behandlingsjournalen, gjør det alltid mulig å å spore det sterile utstyret som ble brukt på den aktuelle pasienten. I forbindelse med en ev. rettstvist eller en inspeksjon i praksisen, kan det bevises at pasienten ble behandlet med instrumenter som var riktig klargjort iht. forskriftene.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring