Varmepumpe med variabel hastighet**

Veien til prikkfrie resultater
Den hastighetsvariable varmepumpen er den viktigste komponenten i vaskedekontaminatorene fra Miele Professional, og har en unik funksjon. I de enkelte programblokkene blir pumpehastigheten og dermed spyletrykket tilpasset de aktuelle kravene – høyere trykk muliggjør fjerning av vanskelige flekker, mens lavt trykk sikrer at alle utensilene dekkes av væske.
Europeisk patent EP 1 047 334 B2Europeisk patent EP 1 247 993 B1 Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring