Lave forbruksverdier

Maksimal effektivitet
Med sin innovative teknologi, avanserte prosedyrer samt omfattende systemløsninger oppnår produktene fra Miele Professional enestående klargjøringsresultater ved minimale forbruksverdier mht. vann, energi og prosesskjemikalier.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring