Spylearmovervåkning

Sikkerhet gjennom kontroller
For å få optimale rengjørings- og desinfeksjonsresultater må hastigheten til spylearmene alltid ligge innenfor et forhåndsinnstilt intervall. Takket være berøringsfri overvåkning av alle maskin- og kurvspylearmene blir skumdannelse og blokkerte gjenstander oppdaget tidlig. Dermed bidrar spylearmovervåkningen til sikker reproduksjon av gyldig klargjøringskvalitet.
Tilbehør avhenger av modellene, se bildene for eksempler og forklaring